Instruire la distanță a masteranzilor și doctoranzilor

Evoluția situației epidemiologice, măsurile decise pe platforma Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, instituirea Stării de Urgență în Republica Moldova pentru perioada 17 martie -15 mai 2020, suspendarea ca urmare la aceasta,  a procesului educațional în instituțiile de învățământ în scopul prevenirii răspândirii epidemiei virusului COVID-19, deciziile și instrucțiunile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vederea organizării instruirii la distanță, au determinat Academia de Administrare Publică să extindă modalitățile de instruire  la distanță, practicate până în prezent la cursurile de dezvoltare profesională, și asupra studiilor superioare de master și studiilor superioare avansate de doctorat.

Este vorba de instruirea pe platforma e-learning,  o formă modernă de instruire, caracterizată prin utilizarea resurselor electronice, informatice şi de comunicare specifice activităţii de autoinstruire şi autoevaluare, utilizată de mai mulți ani la cursurile de dezvoltare profesională.  Personalul științifico-didactic este preocupat intens de adaptarea și plasarea pe platforma e-learning a programelor de studii, conținutului acestora, precum și a sistemului de evaluare și autoevaluare a materiei studiate în conformitate cu  prevederile planurilor de învățământ la studiile superioare  de master și de doctorat.

De rând cu aceasta, masteranzii și doctoranzii Academiei sunt suplimentar  asigurați prin mijloace electronice cu materiale informaționale la temele cursurilor studiate, lista literaturii de specialitate, subiecte de evaluare. În condițiile de maximă prudență, o bună oportunitate oferă masteranzilor și doctoranzilor Biblioteca Academiei de Administrare Publică, fiind asigurată continuitatea prestării serviciilor utilizatorilor prin intermediul serviciilor on-line, care pot fi accesate  pe site-ul Bibliotecii: http://aap.gov.md/biblioteca, inclusiv, Bazele de date EBSCO, care pot fi accesate de la distanță.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.