Noutăţi

PARTENERIATUL ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ-AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI: EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020 ȘI TRASAREA SARCINILOR PENTRU ANUL 2021

Pe data de 19 ianuarie 2021 a avut loc întrunirea anuală în cadrul parteneriatului Academia de Administrare Publică - Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care s-a centrat pe valorificarea rezultatelor activităților desfășurate pe componenta Proiectului „Modernizarea serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” în anul 2020 și identificarea priorităților de colaborare pentru anul 2021.

Academia a fost reprezentată la eveniment de către rectorul, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, prorectorul, Sergiu PALIHOVICI, doctor, conferențiar universitar și directorul Departamentului dezvoltare profesională, Aurelia ŢEPORDEI, iar Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) - de managerul proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, Christina OTTO, șeful Unității de Coordonare Politici de Dezvoltare Regională, Petru VEVERIȚĂ, și specialistul administrativ și consultant cooperare cu AAP, Tatiana BILBA.

La Academia de Administrare Publică sesiunea de iarnă este în plină desfășurare

În pofida situației dictate de pandemie, la Academia de Administrare Publică procesul de instruire se desfășoară conform calendarului aprobat.

Începând cu 11 ianuarie, studenții la programele Administrare publică, Management, Anticorupție, Drept public, Teoria și practica administrației publice, care își fac studiile cu frecvență, au intrat în sesiunea de evaluare de iarnă. Ca rezultat al evaluărilor, studenții demonstrează cunoștințe profunde și competențe înalte.

De asemenea, sesiunea de iarnă i-a convocat în fața monitoarelor și pe studenții la studii cu frecvență redusă la programele Administrare publică, Anticorupție, Relații internaționale. Studenții participă la cursuri, realizează lecții practice și susțin probe de evaluare. Interesul față de studii este confirmat prin participarea activă la ore și rezultate impresionante la probele de evaluare.

A fost tipărit nr. 1 (590), ianuarie 2021, al ziarului „Funcționarul Public”

Pe 26 februarie 2021, va avea loc ediția a 7-a a Conferinței științifice internaționale „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”. La o scurtă retrospectivă a promovării ideii unei astfel de conferințe, a necesității de actualitate a unui asemenea for al tinerilor cercetători se referă Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și cercetare, semnatara materialului intitulat „Conferința științifico-practică internațională „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” – un jalon important în istoria Academiei”, publicat în prima pagină a ziarului.

În contextul istoric al Academiei se înscrie și materialul „Departamentul dezvoltare profesională”, publicat în paginile 2 și 3, la rubrica „Viața Academiei”, în care Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, face o amplă descriere a evoluției departamentului de la crearea lui, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 518 din 26.08. 2010, și până în prezent, evidențiind funcțiile, misiunea, metodologiile de organizare și desfășurare a cursurilor de dezvoltare profesională cu scopul pregătirii cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al țării. În context, în pag 3, este publicat materialul „Formare managerială „Management și leadership”, semnat de Irina CIUTAC, director adjunct al Departamentului dezvoltare profesională.

Rubrica „Viața Academiei” mai inserează interviul cu doctoranda Academiei Ina RAILEAN, intitulat „Studiile de doctorat – o nouă deschidere în lumea științelor administrative”, din pag. 4 și 5, și materialul „Academia de Administrare Publică susţine proiectele investiționale planificate în anul 2021 în Chișinău”.

Academia de Administrare Publică (AAP) și Agenția de cooperare internațională a Germaniei (GIZ) - colaborare în cadrul proiectului ,,Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”

Cancelaria de Stat în colaborare cu Agenția de cooperare internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiectul ,,Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”. Proiectul desfășoară activități pe 3 componente: (i) planificarea politicilor, (ii) monitorizarea și (iii) implementarea priorităților care derivă din Agenda 2030.

În acest context, GIZ implementează un proiect de cooperare tehnică, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ). Obiectivul proiectului este următorul: Îmbunătățirea capacităților și proceselor de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ, CU SUPORTUL AGENȚIEI DE COOPERAREINTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI, PRESTEAZĂ CURSURI DE INSTRUIRE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a dat start activităților de dezvoltare profesională a personalului din cadrul autorităților administrației publice locale.

Astfel, pe data de 15 ianuarie a fost aprobat Planul de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice locale realizat de Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ) pentru semestrul I al anului 2021 și expediat autorităților publice prin Scrisoarea nr. 16-01/11 din 15.01.2021.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.