Noutăţi

Managementul documentelor

Una dintre caracteristicile distinctive ale modului de organizare a instituţiilor publice este aceea că se bazează pe documente scrise. Nu ne putem imagina nicio instituție publică, mică sau mare, fără ca aceasta să nu se implice în crearea, gestionarea anumitor documente. Managementul documentelor este un proces de bază al activităţii organizaţionale ce trebuie planificat din timp, în caz contrar apar neclarități și muncă suplimentară.

În acest context Academia de Administrare Publică, la solicitarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizează, în perioada 17-18 octombrie 2017, un curs de dezvoltare profesională ,,Managementul documentelor”. Acest curs este adresat personalului din cadrul ANOFM și oferă un cadru strategic de organizare și control al întregii activități de secretariat. Participanții vor avea posibilitatea să dezvolte abilități de prelucrare și procesare a informației, elaborare a notelor informative, vor învăța să se descurce mai rapid și mai eficient în volumul mare de informații și soluții privind managementul documentelor.

ELABORAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 16-20 octombrie 2017, primul curs de dezvoltare profesională din semestrul II cu tematica „Elaborarea şi evaluarea politicilor publice” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale cu un total de 40 de ore.

Cursul va fi predat de către formatorii Academiei de Administrare Publică, precum și de experţi în politici publice din cadrul programului „Politici publice și reforma administrației publice”.

Scopul principal al acestui curs constă în sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs, necesare elaborării şi evaluării politicilor publice în administraţia publică. Participanţii vor reuşi să-şi modeleze atitudinea privind procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică continuă, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică”, să organizeze cursuri de dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici debutanți.

În conformitate cu planul-grafic de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică, în semestrul II al anului 2017 sunt planificate 6 cursuri cu genericul ,,Integrarea profesională în funcţia publică”- patru cursuri pentru instruirea funcţionarilor publici debutanţi din autorităţile publice centrale şi două cursuri destinate funcţionarilor publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţie publice locale de nivelul întâi şi al doilea.

Primul curs s-a desfășurat din data de 11 septembrie până pe 15 septembrie 2017, iar al doilea curs se desfășoară începând de astăzi, 16 octombrie, până la 20 octombrie 2017, în cadrul căruia beneficiarii programului se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public; organizarea și funcționarea administrației publice; guvernarea electronică, își vor dezvolta abilitățile de procesare a informațiilor, petițiilor, de elaborare a notelor informative, a scrisorilor, rapoartelor, proiectelor de decizie. De asemenea, funcționarii debutanți își vor dezvolta abilitățile de comunicare și se vor antrena în soluționarea situațiilor conflictuale.

A apărut nr. 19 (512) al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul se deschide cu o informație despre festivitatea, dedicată Zilei pedagogului, în cadrul căreia rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a anunțat despre lansarea unei noi tradiții la Academie – conferirea titlului „Profesorul anului”, iar primul titlu a fost acordat dnei Veronica BUTNARU, lector universitar la Catedra economie și management public.

Rubrica „Academia de Administrare Publică la 25 de ani” inserează, conform concepției acestei rubrici jubiliare, „O istorie a Academiei în file de ziar” (anii 1995 - 1996), și confesiuni ale absolvenților Academiei. De data aceasta, vine cu amintiri frumoase despre anii de studii de masterat la Academie una dintre absolventele primelor promoții, dna Tatiana POPA, vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, expuse în materialul cu titlul sugestiv „Academia – pistă de lansare în cariera profesională”.

În pagina 4, la rubrica „Studii de masterat”, este publicat materialul referitor la sesiunea de promovare pentru masteranzii anului III, frecvență redusă, în cadrul căreia a fost analizată situația privind pregătirea pentru susținerea prealabilă și finală a tezelor de master. Tot aici, își expune gândurile despre studiile de masterat de la Academie, planurile sale de viitor Mariana ȚOPA, șef Direcție statistică a raionului Nisporeni din cadrul Biroului Național de Statistică.

MASTERANZII ACADEMIEI CITESC ȘI ANALIZEAZĂ REVISTA ,,ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

Pe 12 octombrie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc o activitate de prezentare a revistei ,,Administrarea Publică”, nr. 3, 2017, la care au participat masteranzii grupelor 212 MȘ și 215 MP, programul Management, studii cu frecvență.

Întrunirea a fost inaugurată și moderată de Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar. Dumnealui a făcut o prezentare generală a activității revistei pe parcursul celor 24 de ani de apariție, referindu-se, în special, la numărul recent apărut, 3/2017, în care a fost inaugurată rubrica ,,Academia de Administrare Publică la 25 de ani”.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.