Noutăţi

O zi de salubrizare la Academie

Cadrele didactice și ceilalți angajați ai Academiei de Administrare Publică au consacrat astăzi, 29 aprilie, o zi de muncă salubrizării teritoriului din preajma instituției. Acțiunea se înscrie în contextul lichidării pagubelor provocate de ninsorile abundente și a vântului puternic de la sfârșitul săptămânii trecute.

- Apreciez mult acest gest al cadrelor didactice și al tuturor lucrătorilor, care, cu dăruire de sine, au muncit pe parcursul zilei și au adus în ordine teritoriul instituției noastre, a menționat Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, conferențiar universitar. Prin această acțiune, colegii mei au dat dovadă de înaltă conștiinciozitate și sentiment de unitate, solidaritate cu orașul și întreaga republică. Efortul nostru de astăzi, la sigur, va despovăra munca serviciilor respective din capitală.

În atenția masteranzilor, învățământ cu frecvență redusă, anul I

A fost publicat orarul desfășurăriii sesiunii de examinare, studii superioare de master de profesionalizare, învățământ cu frecvenţă redusă, semestrul II, anul de studii 2016-2017, pentru perioada 15 - 19 mai 2017, pe programe:

Administrare publică

Anticorupție

Drept public

Management

Management informațional în AP

Relații internaționale

A apărut nr. 8 (501) al ziarului „Funcționarul Public”

Materialul de fond al ziarului se referă la seminarul metodologic „Experiența internațională de realizare a politicilor în domeniul administrației publice”, în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele deplasărilor de serviciu în străinătate ale unor cadre didactice de la Academie cu scopul de a studia experiența înaintată privind eficientizarea activității administrației publice. În deschiderea seminarului, rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat: „Eu am insistat foarte mult pe necesitatea convocării acestei întruniri datorită faptului că în ultimul timp mulți colegi au mers în străinătate de unde au adus anumite practici, experiențe înaintate, expertize în domeniul administrației publice și ar fi păcat, ca ele să nu fie cunoscute de toți colegii de la Academie. Totodată, eu cred că asemenea întâlniri îi vor determina și pe ceilalți să participe în diverse proiecte și să meargă în străinătate, să înțeleagă că astăzi fiecare dintre noi trebuie să fie implicat în anumite proiecte de colaborare cu partenerii de peste hotare”. Rezultatele deplasărilor de serviciu peste hotare, activitatea de implementare a proiectelor și de studiere a practicilor avansate au fost prezentate de prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice a Academiei, Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră economie și management public, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului Dezvoltare Profesională, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, Orest TĂRÂȚĂ, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție relații internaționale, și Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și doctorat,

Marketing local și regional pentru dezvoltare regională durabilă și competitivă

Marketingul regional este un instrument important pentru dezvoltarea regională, întrucât acesta îmbină obiectivele economice cu cele ale dezvoltării sociale prin stimularea unei cooperări efective și eficiente în identificarea și fructificarea oportunităților de creștere a valorii adăugate în regiune.

Astfel, în perioada 26-28 aprilie curent, Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), organizează cursul de dezvoltare profesională cu tematica Marketing local și regional pentru dezvoltare regională durabilă și competitivă, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale. Scopul cursului constă în sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs în domeniul marketingului local și regional. 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR MANAGERIALE

Astăzi, 26 aprilie 2017, a demarat cursul ,,Dezvoltarea abilităților manageriale”, realizat la comanda de stat de către Academia de Administrare Publică, destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Cursul va dura 3 zile, până la data de 28 aprilie, și are ca scop dezvoltarea abilităţilor manageriale ale personalului cu funcții de conducere, din cadrul autorităților administrației publice centrale, necesare exercitării eficiente a atribuţiilor de serviciu ale managerilor publici de nivel mediu şi superior.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.