Noutăţi

Conducerea Academiei a avut o întrevedere cu experți din Germania

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a avut, pe 10 decembrie 2019, o întâlnire cu Jens DEPPE, Senior Expert, Oficiul Central al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), însoțit de Alexander WEGENER, expert independent, Germania, și Natalia MATUSKA, reprezentant al Fondului Regional al Parteneriatului Estic pentru Reforma Administrației Publice.

La întâlnire au participat Aurel SÎMBOTEANU, prorector, doctor, conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională, Serghei PALIHOVICI, doctor, șef Catedră Științe administrative.

Rectorul Oleg BALAN a făcut o succintă prezentare a Academiei de Administrare Publică, a accentuat colaborarea fructuoasă cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), menționând faptul că această cooperare va fi aprofundată în continuare, în acest sens, fiind semnată o scrisoare de intenții cu tematicile pentru cooperarea pe parcursul anului 2020.

Utilizarea noilor tehnologii informaționale în administrația publică

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27 februarie 2019 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019, încheie organizarea instruirilor cu genericul „Utilizarea tehnologiilor informaționale în administrația publică”.

Cursul, organizat în perioada 10 – 12 decembrie 2019, este destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale.

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de mediul de lucru al calculatorului, organizarea fișierelor, Microsoft Word – Procesor de text, îmbinare corespondență (Mail Merge), e-Guvernare etc., ceea ce va modela atitudinea participanților în dezvoltarea competențelor de aplicare în practică a tehnologiilor informaționale aplicate, corelarea diverselor tehnologii în procesul administrativ și elaborarea căilor de optimizare a acestora în diverse activități manageriale.

Gestionarea resurselor umane

Academia de Administrare Publică finalizează ciclul de instruiri în domeniul gestionării resurselor umane, inițiat în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27 februarie 2019 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019.

Ultimul curs cu genericul „Gestionarea resurselor umane”, desfășurat în perioada 10 – 12 decembrie, este adresat funcționarilor publici responsabili de domeniul gestionării resurselor umane din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I.

Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu

Performanța autorităților publice, calitatea prestării serviciilor publice depinde, în mare măsură, de competențele personalului care activează în serviciul public. Astfel, investițiile în competențe și abilități vor constitui premise pentru formarea unui corp de funcționari publici profesioniști, capabili să realizeze obiectivele organizaționale.

În perioada 9 - 11 decembrie 2019, Academia de Administrare Publică desfășoară cursul de instruire cu genericul ,,Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu”, la comanda de stat, destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Scopul cursului este dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor necesare exercitării eficiente a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici.

Curs „Leadership în administrația publică” pentru funcționarii din APL

Academia de Administrare Publică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 27 februarie 2019 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019, desfășoară, în perioada 04 – 06 decembrie 2019, ultimul curs cu tematica “Leadership în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităților administrației publice locale.

Cursul are ca scop dezvoltarea abilităților de conducere prin leadership și amplificarea efectului carismatic în formarea și conducerea echipelor prin influența inteligenței emoționale în leadership.

În cadrul lecțiilor participanții se vor familiariza cu conceptele fundamentale ale leadership-ului personal, organizațional și de echipă, vor analiza diferite stiluri de leadership, vor identifica activitățile necesare pentru constituirea echipelor de succes, vor cunoaște principiile și calitățile unui lider eficient etc.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.