Funcționalitatea Sistemului de Management al Calității analizată la ședința Consiliului Calității al Academiei

Pe data de 16 iulie 2020, a avut loc ședința Consiliului Calității al Academiei de Administrare Publică, prezidată de Președintele Consiliului, rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. În cadrul ședinței a fost analizată funcționalitatea și eficiența Sistemului de Management al Calității (SMC). Raportul cu privire la funcționarea SMC în cadrul Academiei în anul 2019 a fost prezentat de dna Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA, șef Secție managementul calității.

Analiza efectuată de management a cuprins subiectele:
- rezultatele auditurilor interne / externe în domeniul SMC;
- situaţia privind satisfacţia clienţilor;
- acţiunile corective şi eficacitatea acestora;
- rezultatul acţiunilor planificate în cadrul Analizei precedente din partea managementului a SMC;
- analiza atingerii obiectivelor stabilite în domeniul calității;
- modificări în aspecte externe și interne relevante pentru SMC;
- reclamaţiile clienţilor şi feed-back de la părţile interesate;
- situaţia privind neconformităţile;
- eficacitatea acțiunilor de tratare a riscurilor;
- rezultatele evaluării serviciilor de învățare;
- oportunități de îmbunătățire implementate;
- adecvarea resurselor necesare pentru funcționarea SMC.

Consiliul Calității a constatat că, în perioada analizată, sistemul a fost evaluat în cadrul auditului intern și a misiunii de audit extern de supraveghere care nu a constatat neconformități, s-au efectuat schimbări în statutul majorității oportunităților de îmbunătățire, identificate în urma procedurilor de audit intern și extern, a fost realizată o evaluare amplă a necesităților beneficiarilor serviciilor educaționale și au fost luate în considerație sugestiile relevante. Membrii Consiliului au discutat o serie de îmbunătățiri ale SMC, propuse pentru a fi realizate în următoarea perioadă de planificare.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.