A fost tipărit nr. 6 (595), martie 2021, al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină a ziarului este publicat materialul, intitulat „O promoție nouă de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică au obținut diplomele de master”, semnat de Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, decan al Departamentului studii superioare de master, în care este reflectat evenimentul însemnat din viața Academiei, o zi memorabilă pentru absolvenții la programa Drept public și Drept penal, care și-au văzut visul realizat.

La rubrica „Viața Academiei”, în pag. 2, Ludmila ANDRIEVSCHI, șef Direcție Management instituțional, face o prezentare a acestei subdiviziuni a instituției, în care se menționează că eficiența activității oricărei instituții ține, inclusiv, de politica internă a acesteia, promovată și implementată în cadrul Academiei de Administrare Publică de Direcția Management instituțional. Iar în pag. 3 și 4, la aceeași rubrică, este publicat materialul „Proiectul ,,Educational For Drone (eDrone)” – aspectele de impact și sustenabilitate pentru AAP”, semnat de Silvia DULSCHI, manager de proiect, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și cercetare, în care este redat impactul implementării proiectelor asupra dezvoltării științei și cercetării în cadrul Academiei. Tot în pag. 4, Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională, semnează materialul „Cursul de formare managerială „Management și leadership”, la rubrica „Dezvoltare profesională”.

În pag. 5, la rubrica „Revistele Academiei”, Sergiu VLĂDICĂ, șef Direcție editorială, face o prezentare a primei ediții din acest an a revistei „Administrarea Publică”. Revista inserează 15 articole științifice, inclusiv 5 în limba engleză. Spre deosebire de edițiile precedente, în premieră, articolele din cadrul rubricii „Administrarea publică: teorie și practică” sunt publicate în limbile română și engleză.

La rubrica „Administrația publică centrală” din pag. 6, este publicat materialul „Aureliu Ciocoi, după ședința CNESP: „A venit timpul ca fiecare ramură a puterii din Republica Moldova, toți, în comun, să ne asumăm responsabilități”, iar în pag. 7, la rubrica „Educație, cultură, cercetare” sunt inserate materialele: „Proiectul Strategiei de dezvoltare a educaţiei „EDUCAŢIA 2030” și Programul de implementare al acesteia”, „Programul European în domeniul științei și tehnologiei – COST” și „Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”.

Evenimentele din teritoriu în domeniul administrației publice sunt reflectate la rubrica „Administrația publică locală”, din pag. 8 – 11, precum: „Inițiative ale autorităților publice pentru susținerea economiei locale în timpul epidemiei” (pag. 8); „Proiectul „MĂ IMPLIC” pentru implicare civică în guvernarea locală” (pag. 9); „Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova” și „Jurământul de credință al funcţionarilor publici debutanţi” (pag. 10); „Proiect pentru sănătate proactivă fără frontiere” și „Inițiativa europeană ne consolidează sectorul economic local” (pag. 11).

Rubrica „Diverstis”, din pag. 12, este consacrată tradițiilor și obieciurilor strămoșești. În acest număr de ziar, prezentăm meșterii populari în arta olăritului, Lilian și Ruslan Scutelnic, în materialul „Ceramica artistică Scutelnic”, titlul căruia poate fi considerat ca un brand al articolelor inedite de ceramică artistică ale protagoniștilor acestui material, pentru care această pasiune a devenit farmecul vieții, dar și dorința de a promova în continuare valorile patrimoniului cultural național în rândurile tinerii generații.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 6 (595) martie 2021
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.