FORMARE MANAGERIALĂ “MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP”

Crearea unei administrații publice modern și deschise intereselor cetățenilor depinde, în mare măsură, de eficienţa managerilor entităţilor publice care reuşesc să promoveze inovaţia, calitatea şi performanţa în procesele manageriale.

Răspunzând solicitărilor multiple ale funcționarilor autorităților publice și conștientizând necesitatea dezvoltării abilităților lor manageriale și de leadership pentru a face fața complexităţii schimbărilor şi cerinţelor crescânde pentru performanţă, Academia de Administrare Publică a lansat cursul de formare managerială “Management și leadership” care a dat startul activităților de dezvoltare profesională a personalului din administrația publică în semestrul I al anului 2021.

Cursul se desfășoară în perioada 11 ianuarie – 19 februarie și este centrat pe consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor/comportamentelor manageriale și de leadership necesare conducerii subdiviziunii și administrării eficiente a resurselor acesteia.

Ţinând cont de complexitatea sarcinilor ce stau în fața unui manager de subdiviziune/entitate publică cursul este prestat într-un format multimodular, fiind structurat în 6 module/130 de ore academice.

Cursul se desfășoară în format mixt și va contribui la formarea competenţelor de selectare și utilizare a celor mai eficiente metode şi tehnici manageriale pentru creşterea performanțelor subdiviziunii gestionate, aplicarea eficientă a instrumentelor de management pentru planificarea, realizarea, monitorizarea și evaluarea activităților, dezvoltarea competenţelor în domeniul leadership-ului personal, organizaţional şi de echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare şi relaţionare cu personalul subdiviziunii şi de selectare a strategiilor optime de negociere şi gestionare a conflictelor în activitatea managerială etc.

Conceptul cursului se axează pe cadrul de învățare colaborativ și interactiv care asigură consolidarea cunoștințelor manageriale și de leadership, facilitarea schimbului de experiență și idei, transferul de bune practici și suportul în identificarea soluțiilor pentru provocările comune din activitatea profesională.

Formatorii implicaţi în realizarea sesiunilor de instruire vor utiliza cele mai adecvate tehnici şi metode andragogice în funcţie de specificul subiectului abordat: brainstorming, lucru în grup, studiu de caz, discuţii, simulări, teste psihologice etc.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.