Formare managerială în domeniul management și leadership

O componentă importantă a resurselor umane în autoritatea publică o reprezintă managerii, care asigură desfășurarea proceselor de management corespunzător științei managementului. Competențele manageriale pot fi dobândite în mod diferit: prin formare, experiență, studierea bunelor practici etc.

Formarea managerială presupune instruirea conducătorilor, de diferit nivel, în vederea aprofundării, actualizării cunoştinţelor, dezvoltării abilităților şi modelării atitudinilor personalului de conducere, necesare gestionării eficiente și cu maximă eficacitate a resurselor organizaţionale pentru a corespunde cerințelor unei administrații publice moderne și performante.

Conștientizând necesitatea consolidării abilităţilor de conducere ale funcţionarilor din serviciul public, dar și în baza solicitărilor mai multor funcționari, Academia de Administrare Publică a demarat cursul de dezvoltare managerială „Management și leadership” cu durata de 130 de ore academice. Cursul se va desfășura în perioada 15 iunie – 15 august 2020, este destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale și se centrează pe consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor/comportamentelor manageriale și de leadership necesare conducerii subdiviziunii și administrării eficiente a resurselor acesteia.

În condițiile în care procesul educațional în format clasic este suspendat, din cauza situației epidemiologice generate de pandemia globală Covid-19, cursul se va desfășura la distanță și on-line.

Instruirea la distanță, dar și sesiunile on-line din cadrul acestui curs, vor permite participanților să-și consolideze cunoştinţele privind conceptele fundamentale ale managementului și leadership-ului, funcţiile, rolurile, calităţile de bază și competențele manageriale necesare unui manager contemporan.

Parcurgând cele șase module ale acestui curs participanții își vor dezvolta competențele manageriale prin formarea unei atitudini specifice unui manager care învață, dezvoltarea capacității de a aplica în activitatea managerială personală a modelelor conceptuale studiate în cadrul instruirii, dezvoltarea abilităților de a crea și gestiona eficient echipe, de a adapta mediul organizațional la mediul extern, înțelegerea modului în care pot contribui, ca și rezultat al participării la acest curs, la creșterea propriei performanțe manageriale, cât și la dezvoltarea și creșterea performanței subordonaților.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.