FINALIZAREA CURSULUI DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ „MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP”

Pe data de 15 august s-a finalizat cel de-al treilea curs de dezvoltare managerială „Management şi leadership” desfășurat în anul curent și destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Cursul a fost  elaborat ținând cont de complexitatea sarcinilor ce stau în fața unui manager de subdiviziune/entitate publică și a fost prestat într-un format multimodular. Cele 6 module de formare, prestate pe parcursul a 130 de ore academice în format mixt: la distanță, on-line, face-to-face, au contribuit la:

  • cunoaşterea și aplicarea eficientă a instrumentelor de management pentru planificarea, realizarea, monitorizarea și evaluarea activităților şi gestionarea eficientă a resurselor;
  • dezvoltarea competenţelor generale şi specifice în domeniul leadership-ului personal, organizaţional şi de echipă;
  • dezvoltarea abilitatilor de comunicare şi relaţionare cu personalul subdiviziunii şi de selectare a  strategiilor optime de negociere şi gestionare a conflictelor în activitatea managerială;
  • constituirea şi menţinerea unui mediu favorabil de etică şi integritate în cadrul entităţii;
  • conştientizarea rolului tehnologiilor informaţionale în modernizarea serviciului public şi utilizarea e-instrumentelor în activitatea managerială etc.

În chestionarele de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor, participanţii acestui curs de formare managerială au menţionat:

  • profesionalismul formatorilor care au susţinut sesiunile de instruire şi capacitatea lor de a le realiza în mod interactiv, dinamic şi atractiv în format on-line;
  • dialog constructiv formator-participant, participant-participant care a permis evidenţierea unor probleme/provocări comune din activitatea profesională şi generarea soluţiilor optime pentru depăşirea acestora;
  • structura reuşită şi conţinutul complex al cursului care a asigurat dezvoltarea aptitudinilor necesare derulării eficiente a proceselor de  coordonare, organizare, evaluare și monitorizare a activităților din cadrul entităţilor publice;
  • utilitatea materialelor şi suportului de curs oferite de formatori pentru fiecare sesiune de instruire etc.

La finalizarea cursului de dezvoltare managerială cei 49 de participanți au susținut proba de evaluare finală și au primit calificative de absolvire în funcţie de punctajul acumulat, care au confirmat competențele dezvoltate de către aceștia.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.