Examinarea proiectelor științifice de granturi doctorale în atenția Consiliului științific al Academiei

În vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice pentru obţinerea granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, în conformitate cu prevederile circularei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 04/2-09/245 din 15 ianuarie 2020, Consiliul ştiinţific al Academiei a organizat concursul intern (instituțional) de selectare a proiectelor pentru competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice, asigurat organizatoric şi metodico-ştiinţific de Consiliul şcolii doctorale în ştiinţe administrative.

Concursul intern (instituțional) de selectare a proiectelor ştiinţifice a fost organizat în conformitate cu prevederile Metodologiei instituţionale de obţinere şi repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul şcolii doctorale în ştiinţe administrative care reglementează procesul de organizare şi desfăşurare a concursului intern (instituţional) în cadrul Academiei al proiectelor ştiinţifice, precum şi procedura de înscriere şi participare la competiţia naţională pentru obţinerea proiectelor ştiinţifice de granturi doctorale de la bugetul de stat.

În cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific al Academiei din 12 martie curent, moderată de preşedintele acestuia Aurel SÎMBOTEANU, prorector, doctor, conferenţiar universitar, au fost făcute totalurile concursului intern (instituţional) al proiectelor ştiinţifice de granturi doctorale. O informaţie cu privire la organizarea concursului a fost prezentată de către Silvia DULSCHI, director al Şcolii doctorale în ştiinţe administrative, doctor, conferenţiar universitar. S-a menţionat că în cadrul concursului s-a ţinut seamă de importanţa şi actualitatea temelor de doctorat şi calitatea fundamentării proiectelor ştiinţifice, înaintate de membrii Şcolii doctorale. Asupra proiectelor ştiinţifice prezentate la concurs s-au pronunţat membrii Consiliului ştiinţific, Constantin SOLOMON, doctor habilitat, profesor universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, Aliona VEŞCA, doctorandă.

Consiliul ştiinţific a decis înaintarea a 10 proiecte ştiinţifice de granturi doctorale, elaborate de membrii Şcolii doctorale în ştiinţe administrative din cadrul Academiei de Administrare Publică pentru participare la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice pentru admiterea 2020-2021.

În prezent Şcoala doctorală în ştiinţe administrative din cadrul Academiei de Administrare Publică întruneşte 33 de doctoranzi şi 12 conducători de doctorat.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.