Etica și integritatea funcționarului public

Integritatea, transparenţa şi responsabilitatea administraţiei publice faţă de comunitate sunt elemente care fundamentează încrederea comunităţii în aceste instituţii. Integritatea nu înseamnă doar lipsa corupţiei, ci presupune îmbunătăţirea comunicării şi a transparenţei procesului de luare a deciziilor publice, pentru a nu crea suspiciunea că interesul privat prevalează asupra interesului public.

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27.02.2019, cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019, organizează, în perioada 05 – 07 noiembrie 2019, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Etică și integritate” pentru funcționarii publici cu funcţii de conducere/execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, cu durata de 24 de ore.

Scopul cursului este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare funcţionarilor publici pentru exercitarea eficientă a funcției publice și promovării integrităţii personalului în autorităţile publice.

Realizarea obiectivelor cursului este asigurată de aplicarea metodelor andragogice în procesul de instruire: prezentări, discuţii, exerciţii în grup, brainstorming, schimb de experienţă.

La realizarea procesului de instruire participă formatori cu vastă experiență în domeniul eticii și integrității funcționarilor publici.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.