Elaborarea şi evaluarea politicilor publice

Politica publică reprezintă un sistem de decizii coordonate privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor, a resurselor necesare pentru atingerea anumitor rezultate în contexte clar delimitate. Politica publică este ceea ce instituțiile statului, centrale sau locale, decid să facă sau să nu facă, imprimând acțiunilor întreprinse anumite obiective, scopuri, care vizează anumite grupuri-țintă.

Realizarea politicilor publice cere abilităţi, cunoştinţe şi măiestrie din partea specialiştilor din administrația publică. Astăzi modernizarea administraţiei publice din Republica Moldova devine un imperativ al timpului, ea necesită încadrarea analizei problemelor de politici în modele care să corespundă adecvat complexităţii lor.

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27.02.2019, cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019, organizează, în perioada 07 – 11 octombrie 2019, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Elaborarea şi evaluarea politicilor publice” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Scopul cursului este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare funcţionarilor publici şi personalului angajat în instituțiile publice pentru elaborarea politicilor publice eficiente şi evaluarea calitativă a rezultatelor politicilor publice în vederea realizării obiectivelor şi priorităţilor Guvernului.

În procesul de instruire formatorii vor folosi metode andragogice: prezentări, discuţii, exerciţii în grup, brainstorming, schimb de experienţă.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.