EGALITATEA DE GEN PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI

Egalitatea de gen și eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei nu este doar un drept de bază, dar și o precondiție pentru dezvoltarea economică a țării. Abilitarea femeilor și promovarea egalității de gen sunt esențiale pentru accelerarea dezvoltării durabile, pentru eliminarea practicilor discriminatorii, a sărăciei și inegalităţii, precum și asigurarea participării depline și eficiente a femeilor în procesele de luare a deciziilor. O antrenare echilibrată a femeilor și bărbaților în politică și în procesul de luare a deciziilor contribuie la adoptarea unor decizii optime, reprezentative şi adecvate pentru populaţie.

Aceste prevederi ale Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 stau la baza organizării unor activități de instruire, realizate de Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN WOMEN) și finanțate de Suedia.

Astfel, în perioada 23 – 24 noiembrie, se desfășoară încă un curs de dezvoltare profesională „Egalitatea de gen pentru funcționarii publici”, destinat personalului autorităților administrației publice locale de nivelul II.

Aceasta instruire este centrată pe aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților practice, formarea competențelor și aptitudinilor profesionale ale funcționarilor publici în domeniul egalității de gen, necesare exercitării eficiente a atribuțiilor, asigurării unei administrații publice performante, furnizării serviciilor publice de calitate și promovării egalității de gen în societate.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.