EGALITATEA DE GEN PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia, desfășoară activitățile comune axate pe integrarea dimensiunii de gen în domeniile de competență ale autorităților administrației publice locale de nivelul II.

O componentă importantă a acestor activități este organizarea instruirilor cu genericul „Egalitatea de gen pentru funcționarii publiciscopul cărora este aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților practice, formarea competențelor și atitudinilor profesionale ale funcționarilor publici în domeniul egalității de gen necesare exercitării eficiente a atribuțiilor, asigurării unei administrații publice performante, furnizării serviciilor publice de calitate și promovării egalității de gen în societate.

Astfel, în perioadele 17 – 18 noiembrie și 19 – 20 noiembrie, s-au desfășurat primele cursuri cu genericul dat care au fost destinate personalului din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul II.În cadrul cursurilor participanții:

- au studiat strategiile, legislația națională și internațională, reglementările și direcțiile de promovare a egalității de gen și transformarea globală a întregii societăți;
- s-au familiarizat cu conceptele fundamentale și constatările empirice privind egalitatea de gen, bugetarea sensibilă la gen, diversitatea de gen în leadership;
- au identificat metodele, tehnicile și instrumentele de integrare a dimensiunii de gen în planificarea strategică și activitățile operaționale;
- și-au dezvoltat abilitățile pentru promovarea valorilor fundamentale privind egalitatea de gen la nivel individual, instituțional, al domeniului și al societății în ansamblu.

Cursul a fost prestat, în format online, de formatorii Academiei care au asigurat interactivitatea procesului educațional, utilizând opțiunile și instrumentele oferite de platforme de comunicare virtuală.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.