EDIȚIE JUBILIARĂ A REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

A apărut nr. 2 din anul acesta al revistei „Administrarea Publică”, care este o ediție jubiliară, consacrată celei de-a 25-a aniversări de la fondarea Academiei de Administrare Publică.

Revista se deschide cu rubrica, devenită deja tradițională, „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”, care inserează un solid, profund și concludent studiu, „Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării”, semnat de prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, una dintre personalitățile, care s-a aflat printre cei care au pus începuturile, temeliile acestei prestigioase instituții de învățământ superior din republică.

„În prezentul studiu, - menționează exegetul, - ne propunem să realizăm o sinteză a activității Academiei de Administrare Publică pe parcursul celor 25 de ani de funcționare în domeniul pregătirii cadrelor pentru sistemul administrației publice, prestării serviciilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, efectuării cercetărilor științifice în domeniul teoriei și practicii administrației publice”. Autorul familiarizează cititorul cu activitatea de inițiere și etapele evoluției Academiei de Administrare Publică, dumnealui își expune unele reflecții asupra procesului de formare a personalului pentru administrația publică, vorbește despre unele ascensiuni în dezvoltarea profesională a funcționarilor publici, se pronunță asupra unor retrospective și valențe actuale ale cercetării științifice din Academie, încheind cu o serie de aprecieri privind rolul serviciilor de suport în activitatea Academiei.

În concluzia celor expuse în studiu, Aurel Sîmboteanu, care este la ora actuală unul dintre fruntașii explorării științifice a problemelor din domeniul administrării publice din republică, menționează că „Academia de Administrare Publică a parcurs o cale rodnică de afirmare în toate domeniile, asigurând alinierea activității sale la standardele educaționale europene din domeniul administrației publice”.

La aceeași rubrică, în acest număr de revistă sunt publicate mesajele unor profesori și discipoli ai Academiei de Administrare Publică – Tudor DELIU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Claudia CRĂCIUN – doctor în pedagogie, profesor universitar, Svetlana GOROBIEVSHI – doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Nighina AZIZOV – doctorandă la Academia de Administrare Publică. „Existența unei asemenea Academii în Republica Moldova, - subliniază profesorul Claudia Crăciun, - este arhinecesară. Pregătirea specialiștilor trebuie efectuată atât prin studii de masterat cât și prin cursuri de formare continuă”.

Revista continuă publicarea unor articole științifice consistente la tradiționala rubrică „Administrarea publică: teorie și practică”, printre care de menționat sunt cele semnate de Angela POPOVICI, doctor, conferențiar universitar – „Eficientizarea administrației publice din Republica Moldova: oportunități și provocări actuale”, de Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar – „Dimensiunile administrației publice”, precum și articolul „Tendințe de inovare în sectorul public orientate spre eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice”, al cărui autor este Tatiana SAVCA, lector universitar.

Ediția jubiliară a revistei mai publică o serie de articole destul de originale ca problematică și elaborare din domeniul evoluției societății civile și afirmării statului de drept în Republica Moldova, economiei și finanțelor publice, relațiilor internaționale și integrării europene, instruirii funcționarilor publici cu luarea în considerare a noilor strategii și tehnologii. Este nelipsită și de această dată rubrica „Tribuna tânărului cercetător”.

Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar, șefa Catedrei științe politice și relații internaționale, vine să încheie acest număr de revistă, consacrat aniversării de 25 de ani de activitate prodigioasă a Academiei de Administrare Publică, cu un sincer și cordial eseu despre un bun coleg, savant și diplomat – „Nicolae Țâu la șaptezeci de primăveri”.

Accesați versiunea online a revistei
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.