Echipa de proiect a Delegației Uniunii Europene în vizită la Academie

Pe 13 septembrie 2018, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a avut o întrevedere cu echipa de proiect a Delegației Uniunii Europene „Integrarea UTA Găgăuzia în politicile naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova”, din care au făcut parte Helle WILLUMSEN, lider de proiect, Iva STAMENOVA, manager de proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, și Angela CAȘCAVAL, expert, director al companiei de consultanță „Avense Consalting”. Scopul vizitei l-a constituit stabilirea relațiilor de parteneriat cu Academia de Administrare Publică în implementarea proiectului, avându-se în vedere experiența avansată a instituției în pregătirea și instruirea la un înalt nivel a funcționarilor de stat.

Rectorul Oleg Balan a prezentat oaspeților, în linii generale, Academia, procesul de studii, condițiile moderne de desfășurare a orelor de studii și de dezvoltare profesională, cadrul profesoral-didactic, evidențiind politica prioritară de implementare a mai multor proiecte cu parteneri din țară și de peste hotare, disponibilitatea de se implica în realizarea de noi proiecte.

Helle Willumsen, referindu-se la proiectul realizat în UTA Găgăuzia privind dezvoltarea regională, a menționat că scopul acestuia este de a susține reprezentanții autorităților publice locale de ambele niveluri în promovarea și implementarea proiectelor în corespundere cu politicile guvernamentale de dezvoltare socioeconomică regională, conlucrarea cu toți actorii implicați în acest proiect. Ca o completare, Iva Stamenova a accentuat interesul Uniunii Europene pentru integrarea UTA Găgăuzia în dezvoltarea regională a Republicii Moldova.

În context, oaspeții au reiterat faptul că un rol important în implementarea proiectului poate să-l joace Academia de Administrare Publică. Este vorba de organizarea cursurilor de instruire a specialiștilor din UTA Găgăuzia.

Oleg Balan a menționat, la rândul său, că pentru asigurarea eficienței viitoarelor cursuri trebuie de făcut un studiu privind necesitățile de instruire, a contingentului de participanți la aceste cursuri și de început acest lucru, în opinia domniei sale, cu formarea formatorilor.

Au fost purtate discuții sub toate aspectele privind implementarea proiectului respectiv, fiind abordate posibilitățile mai reușite de implementare a lui. Părțile au convenit să continue negocierile, oaspeții lansând ideea organizării în această toamnă, la Comrat, a unei ședințe comune cu părțile implicate pentru a definitiva modalitățile de cooperare în cadrul proiectului cu Academia de Administrare Publică.

La întâlnire au participat Aurel SÎMBOTEANU, prorector, doctor, conferențiar universitar, Ion DULSCHI, director al Departamentului studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, și Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.