Diaspora pentru dezvoltarea țării de origine

În ultimele zile ale anului 2017, la Chișinău s-a desfășurat Conferința științifică internațională „Diasporele lumii contemporane: contextul regional și potențialul pentru dezvoltarea sustenabilă a țării de origine”, Academia de Administrare Publică fiind reprezentată de Rodica RUSU, conferențiar universitar, doctor în politologie, șef Catedră științe politice și relații internaționale.

Evenimentul a fost organizat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova (OIM) și a întrunit reprezentanți ai structurilor legislative și executive, inclusiv experți de nivel tehnic care activează în regiunea transnistreană, reprezentanți ai mediului academic și experți din străinătate, întreprinzători, inclusiv, antreprenori sociali.

În discursul de debut, Antonio POLOSA, șef al OIM, Misiunea din Moldova, a afirmat că există câteva motive care stau la baza organizării conferinței: marcarea Zilei Internaționale a Migrantului, finalizarea proiectului finanțat de către UE „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE - RM și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova”.

La rândul său, șefa Biroului relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, Olga COPTU, a afirmat că există sute de mii de cetățeni plecați temporar sau stabiliți definitiv peste hotare și Guvernul Republicii Moldova și-a asumat angajamente de maximalizare a impactului pozitiv și minimalizare a impactului negativ a fenomenului migrației prin realizarea acțiunilor în cadrul Programului Global Comun „Integrarea migrației în strategiile naționale de dezvoltare (MOMID)” și în cadrul Programului-cadru „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”.

Dna Rodica Rusu, a moderat, împreună cu Elena Malinovskaya, cercetător științific superior în cadrul Institutului Național de Studii Strategice din Kiev, Ucraina, atelierul „Diaspora/instituțiile diasporei în calitate de actor politic al țării de origine". În cadrul acestui atelier au participat reprezentanți ai mediului academic din Portugalia, Serbia, Ucraina și Republica Moldova, ceea ce a permis cunoașterea fațetelor migrației, în particular, experiența asociațiilor diasporei portugheze și a celor moldovenești, aspecte comparative privind rolul politic al diasporei în Serbia și Croația, impedimente legislative față de diaspora din Ucraina. Au fost puse în discuție o serie de aspecte ale relației migrație - dezvoltare – diasporă. Un interes deosebit au generat dezbaterile privind părțile forte și cele slabe ale asociațiilor moldovenești din Federația Rusă, Italia, Portugalia, Marea Britanie, Germania, Franța prezentate de dl Valeriu MOȘNEAGA, profesor universitar, doctor habilitat în politologie, USM.

În acest context, recent, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat cursul de formare a formatorilor - Diaspora, migrație, dezvoltare și integrare. Cursul a fost realizat în parteneriat cu Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Revista „Administrarea Publică” nr. 4/2017 publică articolul „Diaspora în cadrul binomului „migrație și dezvoltare: aspecte internaționale și naționale”, semnat de Rodica Rusu.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.