Dezvoltarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilităţii manageriale şi formarea continuă în cadrul Academiei de Administrare Publică

 

Pe data de 12 februarie curent, prin Hotărârea Guvernului nr. 17, a fost aprobată comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021.

Comanda de stat prevede instruirea a 1080 de funcționari din autoritățile administrației publice centrale și locale, în baza a 13 programe de instruire.

Activitățile de dezvoltare profesională a funcționarilor vor demara în luna martie 2021, în baza Planului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici în semestrul I, anul 2021, aprobat de către Rectorul Academiei și distribuit autorităților publice centrale prin scrisoarea nr. 16-01/61 din 19.02.2021 și autorităților publice locale prin scrisoarea nr. 16-01/60 din 19.02.2021.

Scopul cursurilor de dezvoltare profesională este consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare pentru prestarea serviciilor publice calitative cetățenilor și societății, în vederea realizării obiectivelor și priorităților Guvernului.

Prin realizarea activităților de dezvoltare profesională, Academia de Administrare Publică și-a propus atingerea următoarelor obiective:
- sporirea nivelului de profesionalism al funcționarilor publici;
- dezvoltarea competențelor funcționarilor publici debutanți necesare exercitării eficiente a funcției publice;
- consolidarea capacităților funcționarilor publici în domeniul elaborării și coordonării proiectelor de acte normative;
- dezvoltarea abilităților de management și leadership, de gestionare a conflictelor și a stresului la locul de muncă;
- sporirea nivelului de responsabilizare a funcționarilor publici, implicați în procesul de prestare a serviciilor publice cetățenilor, prin prisma principiilor transparenței, accesibilității și a calității;
- sporirea nivelului de respectare a normelor de conduită, evitarea conflictului de interese și eradicarea fenomenului de corupție din serviciul public.

În condițiile impuse de pandemia Covid-19, precum și în conformitate cu Hotărârea Senatului Academiei nr.3/8 din 29.12.2020, cursurile de dezvoltare profesională în semestrul I, 2021 se vor desfășura la distanță, prin intermediul Platformei LearnIN a Academiei.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.