Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică

Academia de Administrare Publică organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018, în perioada 09-11 octombrie 2018, cursul de dezvoltare profesională cu genericul „Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Reieșind din faptul că instruirea noii generaţii de conducători din sectorul public este o condiţie indispensabilă a reformelor şi creşterii eficienţei, performanţei şi responsabilității în instituțiile publice, scopul propus de programul de instruire este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor de leadership necesare conducerii subdiviziunii şi administrării eficiente a resurselor umane ale acesteia.

Întru atingerea acestui scop, instruirea se axează pe următoarele obiective:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: definirea conceptelor fundamentale ale leadership-ului personal şi leadership-ului organizaţional și determinarea obiectivelor şi conţinutului leadership-ului personal şi leadership-ului organizaţional.

La nivel de aplicare: identificarea particularităţilor aplicării leadership-ului în timp şi spaţiu, determinarea activităţilor de constituire a echipei, aplicarea principiilor şi calităţilor unui leader eficient și aplicarea relaţiei leadership - management.

La nivel de integrare: distingerea caracteristicilor esenţiale ale leadership-ului organizaţional, elaborarea componentelor obligatorii ale subdiviziunii și evaluarea stilurilor de leadership caracteristice managementului public din Republica Moldova.

Obținerea acestor abilități va fi confirmată printr-un certificat de absolvire a cursului de dezvoltare profesională.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.