DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR MANAGERIALE

Astăzi, 13 noiembrie 2017, a demarat cursul de instruire ,,Dezvoltarea abilităților manageriale”, realizat la comanda de stat de către Academia de Administrare Publică, destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Cursul va dura 3 zile, până la data de 15 noiembrie, și are ca scop dezvoltarea abilităţilor manageriale ale personalului cu funcții de conducere, din cadrul autorităților administrației publice centrale, necesare exercitării eficiente a atribuţiilor de serviciu ale managerilor publici de nivel mediu şi superior.

Instruirea are în calitate de obiective prioritare:

Aprofundarea și actualizarea cunoştinţelor în domeniul:

  • planificării și organizării activităților în vederea atingerii obiectivelor organizaţionale;
  • monitorizării și evaluării activităților.

Dezvoltarea abilităţilor de:

  • organizare a evaluării și selectării resurselor umane;
  • formare şi conducere a echipelor eficiente;
  • identificare a factorilor motivaţionali și aplicare a diferitelor metode de motivare a personalului;
  • comunicare şi prezentare.

Cursul este împărțit în două module în care sunt incluse subiecte precum: managementul eficient al organizației, managementul resurselor umane, planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților ș. a., tematici, care vor fi predate de formatori ai Academiei de Administrare Publică și formatori invitați de înaltă calificare.

Instruirea va fi realizată prin utilizarea metodelor participative de instruire a adulţilor: prezentări, discuții, exerciții în grup, brainstorming-ul, schimb de experiență etc.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.