Curs privind elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative

Academia de Administrare Publică desfășoară, în perioada 5 – 7 martie 2018, cursul cu tematica „Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative”. Este unul dintre cele mai solicitate cursuri realizate de către Departamentul dezvoltare profesională, fapt explicabil prin creşterea necesităţii de îmbunătăţire a cadrului legal, impuse de dinamica societăţii moderne, de adaptarea la contextul actual şi promovarea unor concepte noi care să contribuie la dezvoltarea multilaterală şi durabilă a societăţii.

Acest curs, cu durata de 24 de ore academice, este destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul are ca scop consolidarea cunoştinţelor participanţilor şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru elaborarea calitativă a proiectelor de acte normative.

Pentru realizarea acestui scop, instruirea se bazează pe următoarele obiective:

• cunoașterea cadrului normativ ce reglementează procesul de creație legislativă și identificarea competențelor autorităților publice în procesul de elaborare a actelor normative;
• respectarea cerințelor și standardelor față de proiectele actelor normative;
• utilizarea instrumentelor de programare și planificare în elaborarea actelor normative, examinarea și avizarea acestora;
• realizarea unui mecanism eficient de colaborare între subiecții implicați în procesul de elaborare, prin asigurarea evidenței electronice a tuturor actelor, înregistrarea și aplicarea online a proiectelor de acte normative.

Realizarea obiectivelor este asigurată prin aplicarea metodelor andragogice în procesul de instruire: prezentări, discuţii, exerciţii în grup, brainstorming, schimb de experienţă.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.