CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018, cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018, organizează, în perioada 14 - 16 mai 2018, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Control financiar public intern” pentru personalul cu funcţii de conducere, auditori interni din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale

Scopul acestui curs este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor profesionale necesare bunei organizări a sistemului de management financiar şi control intern al entităților publice. Cursul pune un accent deosebit pe valorificarea întregului potenţial intelectual al participanților pentru a cultiva deprinderi practice de organizare şi menţinere a unor sisteme adecvate şi eficiente de control intern managerial în cadrul entități publice.

Realizarea obiectivelor cursului este asigurată de aplicarea metodelor andragogice în procesul de instruire: prezentări, discuţii, exerciţii în grup, brainstorming, schimb de experienţă.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.