Conferință aniversară la Academie

Pe 17 mai curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc un eveniment deosebit - Conferința ştiinţifico-practică internaţională „Teoria şi practica administrării publice”, 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice în domeniul administrării publice, consacrată împlinirii unui sfert de secol de la fondarea Academiei.

La eveniment au participat profesori, doctoranzi și studenți-masteranzi ai Academiei, oameni de ştiinţă de la alte instituții de învățământ superior din republică, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi oaspeţi din România, Ucraina, Germania, Cehia și alte state, inclusiv Mykola KISEOLAR, vicedirector al Institutului Regional de Administrare Publică din Odessa, Ucraina, Thomas SCHMITZ, doctor în drept, profesor din Germania, care timp de doi ani a activat în calitate de consultant la Academie, profesorii Radek DOSSKOCIL și Bernard NEOWIRTH de la Universitatea Tehnologică din Brno, Cehia, și alții..

În cadrul ședinței în plen a avut loc lansarea cărții „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”, care a văzut lumina tiparului în ajun.

În cuvântul său de inaugurare Oleg BALAN, rectorul Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, a felicitat asistența cu prilejul celei de-a 25-a aniversări de la fondarea instituției. Pe parcursul celor 25 de ani de activitate, a spus rectorul, Academia de Administrare Publică, în calitate de instituție de învățământ superior și centru național de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice, a acumulat o bogată experiență de organizare a activității științifice. Academia participă la edificarea societății bazate pe cunoaștere prin serviciile educaționale și de cercetare prestate. Trecând în revistă evenimentele derulate în anul aniversar, rectorul Academiei a apreciat lucrarea respectivă drept o încununare a activității de un sfert de secol a instituției.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din România, Vasile Felix COZMA, a estimat că ,,la capătul unui sfert de veac de existență, Academia de Administrare Publică este o prestigioasă instituție de învățământ și un centru de elită în pregătirea funcționarilor publici”.

Coordonatorul acestei ediții istorico-cronologice și ilustrative privind fondarea și evoluția instituției este Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei, doctor, conferențiar universitar. În opinia sa, căutarea concepției în pregătirea funcționarilor publici își are continuitatea sa pe parcursul întregii perioade de 25 de ani ai Academiei și își găsește realizare în fortificarea potențialului uman din sistemul administrativ autohton. Cartea este o lucrare despre trecutul și prezentul instituției, dar, în egală măsură, și despre viitorul ei.

Corneliu POPOVICI, consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării, doctor, conferențiar universitar, s-a referit la dimensiunile științifico-didactice în activitatea instituției.

În cadrul ședinței plenare au reflectat asupra cărții lansate președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciul Public, Vlad CANȚÎR, primul șef al secției editare a Academiei, Vasile CIOARIC, profesoara Ana GOREA, doctor, conferențiar universitar, șefa bibliotecii științifice, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. Din partea absolvenților instituției a vorbit Ion LEUCĂ, președintele raionului Glodeni.

Pe parcursul zilei Conferința și-a continuat lucrările în cadrul a 6 ateliere cu următoarele tematici: modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene, probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova, aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice, tendinţe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaştere, rolul e-guvernării în dezvoltarea durabilă, dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi practică. Alături de reprezentanții Academiei, au prezentat discursuri savanți de la alte instituții de învățământ din republică și de peste hotare.

Din anul 1993 până în prezent Academia de Administrare Publică a pregătit aproape 6 mii de specialişti cu studii superioare, postuniversitare şi de masterat, 16 doctori în științe. Alți peste 43 de mii de funcționari publici din întreaga republică au urmat cursurile de dezvoltare profesională.

Galerie foto
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.