AU APĂRUT DE SUB TIPAR MATERIALELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICO-PRACTICE INTERNAȚIONALE „TEORIA ȘI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE” (TPAP - 2020)

Culegerea conține o serie de studii științifice semnate de cercetătorii Academiei de Administrare Publică, dar și de la alte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, precum și din instituţii similare din România, Ucraina și Rusia.

Lucrarea este însoțită de un mesaj de salut din partea Prim-Ministrului Republicii Moldova, Ion CHICU. Experiența acumulată pe parcursul celor 27 de ani de activitate, se menţionează în mesaj, denotă că, cercetările științifice efectuate sunt axate pe necesitățile sistemului administrației publice, constituind un suport important al procesului de reformare continuă și modernizare a acestuia. Prin studierea practicilor țărilor avansate în domeniul administrației publice, adaptarea și implementarea acestora în contextul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică a contribuit la dezvoltarea unui domeniu nou de cercetare pentru comunitatea științifică din Republica Moldova – cel al „Științei Administrației”.

Cuvântul înainte la culegere este semnat de rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, în care se menţionează că rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul Academiei sunt discutate la diferite forumuri științifice de profil, unul din cele mai importante fiind Conferința științifico-practică internațională ,,Teoria și practica administrației publice”, la care de rând cu cercetătorii din Academia de Administrare Publică, participă anual și reprezentanți ai comunității științifice din alte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, dar și din instituții similare din străinătate cu care Academia întreține relații de colaborare.

La compartimentul Sesiunea Plenară sunt incluse articolele „Unele aspecte ce țin de garantarea libertății de exprimare in legislația Republicii Moldova”, semnat de academicianul Ion GUCEAC, profesor universitar, Academia de Administrare Publică, „Этическое лидерство в публичной службе: в поисках сущности понятия” de Tatiana VASILEVSCAIA, doctor, profesor la catedra de administrare publică și serviciu public, Academia Națională de Administrare Publică și Serviciul Public pe lângă Președintele Ucrainei, Kiev, „Act de inițiere a procesului de instituționalizare a unui sistem nou de guvernare și administrație publică” (Către aniversarea a 30-cea de la adoptarea Declarației de Suveranitate), de Aurel SÎMBOTEANU, doctor în științe politice, conferențiar universitar, prorector al Academiei de Administrare Publică, „Правовые пробелы организации государственного управления в области добровольной пожарной охраны в Российской Федерации”, autoare Dinara MINIGULOVA, doctor în științe juridice, docent, profesor la catedra disciplinelor de stat și juridice a filialei din Kazani a Universității de Stat de Drept din Federația Rusă.

Materialele sunt plasate în 5 ateliere de lucru care însumează 83 de studii dedicate problemelor modernizării administraţiei publice în contextul integrării europene, rolului ştiinţei politice în promovarea parcursului european al Republicii Moldova, edificării statului de drept, tendinţelor managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoştinţe, dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici.

În mod tradițional, Conferința ştiinţifico-practică internaţională „Teoria și practica administrării publice” are loc anual
şi este consacrată Zilei Academiei care se marchează la 21 mai
.

Versiunea electronică a materialelor conferinței

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.