Atelier de lucru privind aplicarea dronelor, desfășurat la Academia de Administrare Publică

Pe 5 decembrie curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc atelierul de lucru „Aplicarea dronelor: interferențe între sectorul public și cel privat”, desfășurat în cadrul proiectului „Educational for Drone – eDrone”, implementat prin programul Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior” cu participarea membrilor echipei de proiect și a reprezentanților instituțiilor implicate în proiect.

Prorectorul Academiei de Administrare Publică, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a menționat, în deschiderea ședinței de lucru a atelierului, experiența ,Academiei privind implementarea proiectelor naționale și internaționale, printre ultimele fiind modernizarea bibliotecilor instituțiilor de învățământ superior și consolidarea administrației publice locale. Acum Academia găzduiește pentru a doua oară întrunirea reprezentanților proiectului internațional „Educație pentru Drone – eDrone”. Experiența instituțiilor participante la proiect, discursurile din cadrul atelierului vor fi de un real folos pentru realizarea obiectivelor proiectului privind utilizarea dronelor în diverse domenii de cercetare, ale economiei, vieții publice etc., a subliniat prorectorul.

Cristina GHERMAN, administrator al Oficiului Național Erasmus+ în Moldova, a dat o înaltă apreciere activității echipei proiectului, a realizărilor de până acum din cadrul proiectului, ceea ce inspiră încredere în finalizarea lui cu succes. Domnia sa a îndemnat reprezentanții instituțiilor de învățământ superior din republică să elaboreze noi proiecte de interes național, care vor fi susținute întru totul, din punct de vedere logistic și financiar, de Programul Uniunii Europene Erasmus+.

Managerul de proiect, Silvia DULSCHI, a făcut o prezentare a activităților realizate în cadrul proiectului, prevăzut pentru perioada 2016 – 2019, în parteneriat cu 17 instituții de învățământ superior din 8 țări, referindu-se la activitățile din cadrul proiectului: analiza tehnologiilor dronelor, crearea Centrelor de instruire, asigurarea calității, ședințele de monitorizare a implementării pe etape a proiectului, mesele rotunde, seminarele metodologice etc. În 2018, a avut loc un eveniment important în cadrul proiectului – lansarea la Universitatea de Stat din Moldova a Oficiului „Educație pentru drone”.

Despre crearea Oficiului (laboratorului) de Educație pentru Drone (eDrone-OED) și lansarea primelor cursuri de formare profesională ,,Educație pentru drone” în Republica Moldova, a vorbit Veceaslav SPRÂNCEAN, lector universitar USM, șeful Oficiului.

În context, vom menționa faptul că aceste cursuri urmează că fie încheiate în anul viitor, iar participanții la cursuri vor primi certificate de confirmare a calității de instructori în utilizarea dronelor.

La alte aspecte privind utilizarea dronelor s-au referit Valeriu CAZAN și Constantin VOZIAN, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, Anton DANICI, vicepreședinte al Asociației Modeliștilor din Moldova, Maria CAPRIAN, președinte al Centrului Sistemelor de Drone Idf, Franța, Ion CORCIMARI, lector universitar, și Constantin RUSNAC, doctor, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare”, MAI, Liviu OBOROC și Anastasia MALAI, Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova, Valeriu SEINIC, lector universitar UASM, Ion CREŢU, Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”.

Discursurile pline de conținut și material factologic au fost completate de discuții constructive și recomandări privind derularea în continuare a proiectului, care va aduce o contribuție considerabilă la utilizarea eficientă, pe scară largă, a dronelor în Republica Moldova.

În final, prorectorul Aurel Sîmboteanu a înmânat celor prezenți certificate de participare la atelierul de lucru „Aplicarea dronelor: interferențe între sectorul public și cel privat”.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.