A apărut numărul dublu, 15 - 16 (580-581),august 2020, al ziarului „Funcționarul Public”

Articolul de fond al acestui număr de ziar l-a constituit admiterea pentru noul an de învățământ 2020 - 2021. La această temă, în prima pagină este publicat materialul, intitulat „Admiterea 2020 - Academia de Administrare Publică își dublează contingentul de studenți”, semnat de Ion DULSCHI, secretar responsabil al Comisiei de admitere, decan Departamentul studii superioare de master. Tematica respectivă este continuată în pag. 6 și 7, la rubrica „Admiterea 2020”, în care este publicat un sondaj de opinii ale noilor studenți-masteranzi înmatriculați, realizat de Ana-Laura PAȘNIC. Tot aici, este publicat și materialul „Finalizarea cursului de dezvoltare managerială „Management şi leadership”, semnat de Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profsională.

Două sărbători sacre naționale sunt reflectate în pag. 3, 4 și 10: Alexandru ARSENI, profesor, doctor habilitat în drept, votantul și semnatarul Declaraţiei de Independenţă, este autorul articolului „Suveranitatea națională și Declarația de Independență”, publicat la rubrica „27 august – Ziua Independenței”; publicistul Tudor PALLADI semnează materialul „Sărbătoarea sărbătorilor Neamului”, publicat la rubrica „Sărbătoarea „Limba noastră cea română”, tema fiind reflectată și în subiectul „Argumente biblice privind limba rumână ca cea dintâi limbă vorbită”, extras din volumul de investigații istorico-lingvistice „LIMBA RUMÂNĂ – FUNDAMENT AL NAȘTERII SOCIETĂȚII UMANE” - autor Andrei GROZA, doctor în istorie, conferențiar universitar. Un alt eveniment din luna august îl constituie Ziua internațională a tineretului, căreia îi este consacrată pag. 5, la rubrica cu aceeași denumire, în care este publicat materialul „Tinerii – prezentul și viitorul țării”, tema respectivă fiind completată cu materialul intitulat „Forumul raional al tinerilor din Ungheni”.

La rubrica „Tezaur documentar”, din pag. 8 - 9, este publicat materialul „Direcția de arhivă Chișinău – în serviciul cetățeanului”, ce reflectă activitatea acestei instituții, însemnătatea arhivei în contextul trecutului, prezentului și viitorului țării. Clasamentul celor mai deschise autorități publice locale, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în parteneriat cu INEKO Slovacia, este redat în materialul „Top cele mai transparente localități din Republica Moldova în 2020”, publicat în pag. 11, la rubrica „Buna guvernare locală”.

Administrația publică locală”, o rubrică tradițională a ziarului, inserează materialele „Parteneriate pentru dezvoltarea economiilor locale” (pag. 12) și „Zăluceni - pe urmele soarelui” (pag. 13); iar rubrica „Știri din teritoriu” din pag. 14 și 15 - materialele „Proiecte sociale prin bugetare participativă”, „Instruiri în domeniul implementării proiectelor”, „Managementul finanțelor publice locale, studiat de primarii aflați la primul lor mandat” și „Directorul IP FISM în vizită de lucru la Fălești”.

În pag. 16, la rubrica „Divertis”, este publicat materialul „Zonă istorico-culturală și ecologică, inaugurată în satul Cărbuna, raionul Ialoveni”, în care este evidențiată multitudinea artefactelor, vestigiilor istorice descoperite în localitate și care reprezintă Cultura Cucuteni-Tripolie, una dintre cele mai timpurii civilizaţii din Europa.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 15-16 (580-581) august 2020
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.