A apărut numărul dublu, 13 - 14 (578-579), iulie 2020, al ziarului „Funcționarul public”

În cadrul ședinței ordinare a Senatului Academiei de Administrare Publică, prezidată de rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, au fost prezentate rezultatele anului de studii 2019-2020, la ciclul II, studii superioare de master. Senatul a adoptat mai multe hotărâri ce vizează organizarea procesului de admitere la ciclul II, studii superioare de master, structura și calendarul desfășurării procesului de învățământ pentru anul universitar 2020-2021 și conținutul programelor de studii. Informația despre ședința Senatului este publicată în prima pagină.

„Admiterea 2020” constituie rubrica și tematica principală a acestui număr de ziar , reflectată în paginile 3 - 5, în care sunt publicate: anunțul privind admiterea; materialul „La Academie pentru o carieră de succes”, semnat de Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, secretar al Comisiei de admitere; opiniile celor cinci studenți-masteranzi ai Academiei, selectați în cadrul Programului „Comunitatea Mea”, despre oportunitățile academice în domeniul cercetării și guvernării locale.

„Înmânarea Certificatului pentru obținerea Categoriei B revistei „Administrarea Pulică” este titlul materialului din pag. 7, semnat de Sergiu VLADÎCA, șef Secție activitate editorială, în care este consemnată o realizare de prestigiu în plan științific pentru Academie. În aceeași pagină, este publicat materialul „Auditul intern – calitate și performanță”. Iar la rubrica „Viața Academiei”, sunt inserate materialele „Funcționalitatea Sistemului de Management al Calității analizată la ședința Consiliului Calității al Academiei” și „Aspecte ale impactului pandemiei discutate în cadrul Mesei rotunde internaționale”. În pag. 8, sunt inserate reflecții ale studenților-masteranzi și audienților privind studiile de masterat și cursurile de dezvolare profesională, desfășurate online, la distanță.

Distinsul profesor universitar, doctor în drept, unul dintre cei mai apreciați specialiști în dreptul muncii, Nicolai ROMANDAȘ, a rotungit onorabila vărstă de 70 de ani. Acestei personalități notorii din domeniul dreptului muncii îi este dedicat eseul publicistic „Nicolai Romandaș la popas aniversar” din pag. 9, semnat de Ludmila ANDRIEVSCHI, șef Direcție managementul personalului și relații publice.

La rubrica „Istoria noastră”, din pag. 10, Alexandru ARSENI, profesor universitar, doctor habilitat în drept, Deputatul Poporului în Parlamentul de prima legislatură (1990-1994), autorul proiectului Declaraţiei Suveranităţii, votantul şi semnatarul Declaraţiei de Independenţă, semnează materialul „Decretul cu privire la puterea de stat – 30 de ani de funcţionare”.

Sărbătoarea profesională „Ziua arhivistului” este consemnată prin publicarea în pag. 11, a interviului, intitulat „Fondul Arhivistic ca act de identitate a statului”, realizat cu Elena FRUMOSU, director al Agenției Naționale a Arhivelor din subordinea Ministerului Justiției. La rubrica „Primarii pentru creșterea Economică”, in pag. 12, este publicat materialul „Parteneriatul public-privat – forță majoră a dezvoltării economiei locale”.

„Buna guvernare locală prin cooperare internațională” este titlul materialului publicat în pag. 13, la rubrica „Administrarea publică locală”, având ca temă bunele practici de guvernare locală ale primăriei satului Rediul Mare, raionul Dondușeni. Iar rubrica „Știri din teritoriu”, din pag. 14 și 15, inserează materialele „CTIF diversifică tematica și formele instruirilor în sectorul finanțelor publice”, „Un nou proiect de aprovizionare cu apă potabilă pentru Ialoveni”, „Feștelița – sat inteligent energetic”, „Granturi pentru rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri Soroca și Sângerei”, și „Consolidarea relațiilor dintre primării și Consiliul raional Criuleni continuă”.

La rubrica tradițională, din pag 16, „Divertis” este publicat materialul intitulat sugestiv „Colaborare Păulești – Păulești”, ce are ca subiect înfrățirea satelor cu aceeași denumire din raionul Călărași, Republica Moldova” și județul Prahova, România. În context, vom menționa că aproximativ 2000 de localități din Republica Moldova au denumiri asemănătoare cu peste 2350 de localități din România.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 13-14 (578-579) iulie 2020
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.