A apărut numărul dublu, 11 - 12 (576-577), iunie 2020, al ziarului „Funcționarul public”

În prima pagină este publicat materialul, intitulat „Memorandum de colaborare AAP – MADRM”, având ca subiect semnarea de către Academia de Administrare Publică și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a unui Memorandum de colaborare ce are drept scop promovarea economiei verzi și a sistemului de management al mediului. La ceremonia de semnare au participat Maxim POPOV, secretar de stat, MADRM, Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului Dezvoltare Profesională, reprezentanții MADRM și EU4Environment. Tot în această pagină, este publicat materialul „Formare managerială în domeniul Management și Leadeship”, care informează că Academia de Administrare Publică a demarat cursul de dezvoltare managerială „Management și leadership” cu durata de 130 de ore academice, prevăzut pentru perioada 15 iunie – 15 august 2020, fiind destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

La rubrica „Viața Academiei”, din pag. 3, sunt inserate materialul „Studiile la distanță în aprecierile studenților-masteranzi” și opiniile unor studenți-masteranzi referitor la desfășurarea studiilor de masterat la distanță. Alte activități din cadrul Academiei de Administrare Publică sunt reflectate în articolul „Studenți-masteranzi de la Academie selectați pentru cercetări în domeniul politicilor publice” din pag. 4, la rubrica „Cooperare internațională”.

Aurel SÎMBOTEANU, doctor în științe politice, conferențiar universitar, prorector al Academiei de Administrare Publică, semnează în pag. 5, la rubrica „Istoria noastră”, articolul „Inițierea unui sistem nou de guvernare și administrație publică”, dedicat aniversării a 30-cea de la adoptarea Declarației de Suveranitate, în care menționează: „Marcarea la 23 iunie 2020 a aniversării a 30-cea de la adoptarea Declarației de Suveranitate este un prilej de a medita asupra condiţiilor care au generat evenimentul respectiv, conţinutului acestui document şi influenţei valențelor reformatoare ale Declarației de Suveranitate asupra evoluţiei ulterioare a procesului de reformare şi construcţie statală”.

Două sărbători profesionale sunt reflectate în pag. 6, la rubrica „Ziua funcționarului public”, în materialul „Funcționarul public în valul provocărilor și al responsabilităților”, semnat de Vlad CANȚĂR, președintele SINDASP, și în pag. 7, la rubrica „Ziua lucrătorului medical și al farmacistului” – „Pe prima linie în combaterea pandemiei”. În pag. 9, este adus un omagiu Poetului național și universal, Mihai Eminescu, protagonist al eseului „Momentul Eminescu sau dimensiunea hyperionică a nemuririi...”, semnat de publicistul Tudor PALLADI.

La rubrica „Administrația publică centrală”, din pag. 11, este publicat interviul cu Iurie Pașinschi, Secretar general al Ministerului Finanțelor, „Gestionarea eficientă a finanțelor publice pe timpul pandemiei”, iar la rubrica „Administrația publică locală”, din pag. 13, Nicolae Nastas, secretar al consiliului orășenesc Telenești, își expune opiniile privind buna guvernare locală în materialul „Eficientizarea serviciilor publice prin transparența decizională”. Eficientizarea guvernării locale constituie și tematica materialului din pag. 12 „Perspective europene pentru regiunile Ungheni și Cahul”. „Donație din partea Consiliului Județean Arad pentru Consiliul Raional Ialoveni” este titlul materialului din pag. 14, la rubrica „Știri din teritoriu”.

Andrei GROZA, doctor în istorie, conferențiar universitar, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, prezintă în continuare, în pag. 15, la rubrica „Frumoasă-i limba ce-o vorbim”, investigațiile sale istorico-lingvistice în materialul „Cuvinte primare, cuvinte rumânești”, fiind un extras din cartea „LIMBA RUMÂNĂ – FUNDAMENT AL NAȘTERII SOCIETĂȚII UMANE”.

La rubrica „In memoriam”, este publicat materialul, intitulat „Svetlana COJOCARU – lumină din lumina vieții sale”, semnat de colegii de la Academie, în memoria regretatei profesoare Svetlana COJOCARU, care la 8 iunie ar fi împlinit onorabila vârstă de 60 de ani. Colegii și-o amintesc ca o personalitate distinctă a administraţiei publice, a ştiinţei şi culturii din Republica Moldova, un excelent manager şi organizator al procesului de administrare şi instruire, un om de o aleasă ţinută morală şi profesională, o îndrăgostită la nesfârşit de oameni și de viață. Avea multe idei de viitor, dorință de viață şi încă multă, multă bunătate neîmpărtăşită, lăsându-ne ca moștenire numeroasele sale lucrări, albumul cu fotografii şi amintiri, amintiri, amintiri..., mărturiesc colegii, pentru care chipul distinsei Svetlana Cojocaru va fi mereu alături.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 11-12 (576-577) iunie 2020

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.