A apărut nr. 9 (526) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar este o ediție specială, consacrată aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică.

Ziarul se deschide cu mesajul rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, intitulat „Academia în straie de sărbătoare”, în care prezintă o sinteză a evoluției instituției în acest pătrar de veac, a realizărilor înregistrate, evidențiind la începutul mesajului: „Timp de 25 de ani, peste 5 mii de studenți, masteranzi și doctoranzi au făcut aici școală veritabilă, au devenit specialişti cu studii superioare, postuniversitare şi de masterat. Alți peste 40 de mii de funcționari publici din întreaga republică au urmat cursurile de dezvoltare profesională. Absolvenții noștri implementează în practică cunoștințele acumulate la Academie, activând cu succes în structurile administrației publice centrale, în majoritatea autorităților publice din raioanele, orașele și satele republicii. Absolvenții sunt mândria noastră, sunt acei care duc faima instituției în rândul populației”.

În paginile 2 și 3, la rubrica „Foștii rectori despre Academie”, vin cu mărturii despre activitatea Academiei în perioadele, în care au condus instituția: Mihail PLATON, fondatorul și primul rector al Academiei, la cârma căreia a fost din 1993 până în 2004; Ala MIRONIC, rector între anii 2004 – 2006; Alexandru ROMAN (2006 -2010) și Vasile MARINA (2010 – 2014).

Despre cartea „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac” (elaborare concepție, redactare științifică și coordonare ediție – prorector Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar), își expune opiniile, în pag. 4, la rubrica „Noutăți editoriale”, unul dintre primii profesori și organizatori ai procesului de instruire de la Academie, Teodor POPESCU, doctor în istorie, conferențiar universitar.

În continuare, în ziar sunt inserate materialele despre dezvoltarea în plan istoric și profesional a subdiviziunilor Academiei la rubricile:
- „Masterat”, pag 5. „Formarea funcţionarilor publici - misiunea principală a Academiei”, autor – Ion DULSCHI, director al Departamentului studii superioare de master;
- „Dezvoltare profesională”, pag. 6. „Viața toată prin instruire” – Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională;
- „Știință și doctorat”, pag. 7. „Știință și cercetare – atribuții de bază ale Academiei” – Silvia DULSCHI, șef Direcție știință și doctorat;
- „Cooperare internațională”, pag. 8. „Parteneriatele internaționale ale Academiei” – Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale;
- „Activitate editorială”, pag. 9. „Evenimente imortalizate în imagini și cuvinte” – Mihail MANEA, șef Secție activitate editorială;
- „Biblioteca Științifică a Academiei”, pag. 10. „Centru infodocumentar al ştiinţei administrației publice” - Igor NEAGA, bibliotecar.
- „Politica de personal”, pag. 11. „Factorul uman – forța motrice a Academiei” – Ludmila ANDRIEVSCHI, șef Direcție managementul personalului și relații cu publicul”:

Se încheie prezentarea aniversară a Academiei cu imaginile ce includ scuarul, havuzul, Aleea Absolvenților, simbolul istoric și patrimonial ce redă esența misiunii Academiei de Administrare Publică privind pregătirea cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al țării, obiectiv realizat în primii 25 de ani de activitate, ce urmează a fi realizat și pe viitor.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 9 (526), mai 2018
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.