A apărut nr. 6 (523) al ziarului „Funcționarul Public”

Prima pagină a ziarului informează cititorii despre vizita de lucru la Academia de Administrare Publică a reprezentanților Cancelariei de Stat ]n frunte cu Andrian ERMURACHI, secretar general-adjunct al Guvernului, care au avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Scopul vizitei l-a constituit dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Cancelaria de Stat și Academia de Administrare Publică privind modalitățile și formele de cooperare în vederea pregătirii funcționarilor de stat pentru serviciul public al țării.

Tot în prima pagină este publicat materialul publicistic „Lumina Divină a Învierii”, dedicat apropiatelor Sărbători de Paști.

Tema de actualitate, misiunea de audit intern al sistemului de management a calității, este reflectată în pag. 3, în care se menționează că, conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității, în perioada 19 - 29 martie 2018, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat Misiunea de audit intern a Sistemului de Management al Calității.

Evenimentului istoric național – 100 de ani de la Marea Unire (27 martie 1918) – îi este consacrat materialul din pag. 4, intitulat „Marea Unire și unificarea administrativă a țării”, semnat de Angela Popovici, doctor, conferențiar universitar.

La rubrica „Aniversări” din pag. 5 este omagiat septuagenarul Nicolae Țâu, personalitate marcantă, profesor la Catedra științe politice și relații internaționale a Academiei de Administrare Publică, căruia îi este dedicat materialul intitulat „Inginer, diplomat, pedagog și savant”, semnat de Tudor Palladi.
Tradiționala rubrică jubiliară „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”, din pag. 6 – 7, îl are ca protagonist pe președintele raionului Glodeni, Ion Leucă, proaspăt absolvent al Academiei, precum și subrubrica „O istorie a Academiei în file de ziar”, în care sunt inserate spicuiri despre evenimentele din anii 2011 și 2012.

Primul număr din 2018 al revistei „Administrarea Publică” este prezentat la rubrica „Noutăți editoriale”. Autorul materialului începe prezentarea cu un citat din articolul, semnat de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, care menționează: „„În curând, pe 21 mai curent, Academia de Administrare Publică – acest prestigios centru național de pregătire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici – va marca 25 de ani de la fondare. Aș dori să profit de acest prilej și să transmit profesorilor, angajaților, masteranzilor, precum și tuturor absolvenților Academiei cele mai cordiale felicitări și sincere urări de bine, de sănătate și de noi performanțe întru binele și prosperarea Republicii Moldova”.

Din experiența absolvenților Academiei de Administrare Publică și anume, a lui Valeriu Musteață, primar al satului Săiți, Căușeni”, se vorbește în materialul „Parcul eolian de la Săiți, Căușeni”, publicat în pag. 9, la rubrica „Administrația publică locală”.

La rubrica „Buna guvernare locală” din pag. 10, este publicat materialul „Proiecte sociale pe bani europeni”, având ca subiect proiectul de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare, de care vor beneficia peste 70 de mii de locuitori din nordul țării, pentru realizarea căruia Uniunea Europeană a alocat peste 12 milioane de euro.

Ca de obicei, în pag. 11, la rubrica „Îndrumar pentru funcționarul public”, sunt publicate extrase tematice din Ghidul practic „Instrumente pentru buna guvernare la nivel local”, în care este abordată problema ce ține de evitarea risipei de timp.

Ultima pagină a ziarului este dedicată zilei de 1 aprilie, care în întreaga lume este cunoscută ca ziua umorului sau Ziua Păcălelilor.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 6 (523), martie 2018
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.