A apărut nr. 500 al ziarului „Funcționarul Public”

După cum se vede din titlu, este vorba de o ediție specială, jubiliară, a ziarului „Funcționarul Public”, care își are începutul din decembrie 1994, fiind pe parcursul anilor cronicar fidel al istoriei și evoluției Academiei de Administrare Publică, a dezvoltării și modernizării administrației publice, astfel ziarul este consacrat, practic, în întregime jubileului său. Ca o providență divină, evenimentul se înscrie în feeria Sfintelor Sărbători de Paști, ele fiind îmbinate în mesajul de felicitare al rectorului Academiei de Administrare Publică, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

„Stimați colegi! Aduc sincere felicitări echipei și cititorilor ziarului ,,Funcționarul Public” cu ocazia apariției, pe 15 aprilie curent, a celui de-al 500-lea număr al acestei ediții bilunare!

Printr-o coincidență fericită, acest număr jubiliar apare tocmai în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști și cu această ocazie le spun un Paște fericit tuturor cititorilor ziarului, membrilor colectivului Academiei, funcționarilor publici din republică!

Țin să apreciez truda echipei redacționale, mică la număr, dar care mai editează și revista metodico-științifică trimestrială ,,Administrarea Publică”, completează pagina web a instituției noastre cu informații operative și imagini fotografice, dar mai oferă colaboratorilor multiple servicii editoriale, pregătește pentru tipar materiale ale conferințelor științifice și ale altor evenimente din cadrul Academiei.

În acest moment special pentru ,,Funcționarul Public”, doresc să le adresez membrilor echipei redacționale cuvinte de apreciere și respect pentru întreaga activitate pe care o desfășoară și pentru dăruirea de care dau dovadă zi de zi.

La mulți ani, ,,Funcționarul Public”!”

Sfintelor Sărbători de Paști, Învierii Domnului, le este consacrat eseul „Să Iubim întru Iubire”, semnat de poetul Tudor PALLADI.

Cu prilejul apariției celui de al 500-lea număr al ziarului ,,Funcționarul Public”, a transmis cele mai sincere felicitări conducerii Academiei de Administrare Publică și colaboratorilor ziarului, precum și urări de succese pe viitor, dl Mircea SNEGUR, primul președinte al Republicii Moldova, Doctor Honoris Causa al Academiei de Administrare Publică.

Acestui eveniment i-a fost consacrată o masă rotundă cu genericul „Funcționarul Public” – cronicar consecvent al administrației publice” cu participarea conducerii Academiei, a reprezentanților Parlamentului, autorităților publice centrale și locale, a foștilor colaboratori și autori ai ziarului. Cu acest prilej au rostit discursuri prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, Ion URSU, vicepreședinte al raionului Strășeni, Tudor DELIU, lector universitar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Claudia LACHI, consultant principal, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Mihail MANEA, șef Secție activitate editorială a Academiei, Valentin GUȚAN, primar al or. Cricova, mun. Chișinău, Serafim ISAC, primar al satului Ghidighici, mun. Chișinău, Tudor PALLADI, jurnalist, scriitor și critic literar, Ana VARZARI, doctorandă, Academia de Administrare Publică, Tatiana KAIGORODOV, director general al S.C. „ELAN POLIGRAF” S.R.L.

Mesaje de felicitare au fost însă cu mult mai multe, ele fiind trimise de funcționarii publici, cititori fideli ai ziarului, și inserate în paginile ziarului, precum sunt cele semnate de Valeriu DIDENCU, secretar al primăriei mun. Chișinău, Dumitru BRATCO, consultant în direcția politici și reglementări în sectorul vitivinicol al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Emilia VIERU, primar al satului Fundurii Vechi, raionul Glodeni, Victor TCACI, orașul Briceni.

În paginile ziarului sunt inserate, de asemenea, materialele despre evenimentele din viața Academiei, precum întrevederea rectorului Academiei, Oleg BALAN, cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan GNATYȘIN, care a ținut o prelegere în fața profesorilor, doctoranzilor și masteranzilor Academie, implementarea Proiectului ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în Republica Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”, despre campania „Donează o carte pentru a schimba un destin”.

În ultima pagină este publicat un material despre noul Serviciu de la biblioteca „Ovidius” din Chișinău „Șezători de altă dată”, în care sunt redate aspecte despre datinile și pregătirile către Sfintele Sărbători de Paști. 

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 7 (500) aprilie 2017

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.