A apărut nr. 5 (546) al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină a ziarului este publicat materialul despre ședința ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, în cadrul căreia au fost examinate totalurile activității de instruire la studii superioare de master în semestrul I al anului de studii 2018 – 2019, tezele de master fiind susținute cu succes de 252 de studenți-masteranzi, absolvenți promoția 2019, învățământ cu frecvență redusă, la programele Administrare publică, Anticorupție, Management, Management informațional în administrația publică și Relații internaționale. Au fost prezentate, de asemenea, rapoarte privind realizarea planului de activitate științifică pe anul 2018, totalurile organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională a personalului pe anul 2018 și direcțiile de activitate pentru anul curent, precum și alte subiecte din viața Academiei. Membrii Senatului au adoptat decizii asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi a ședinței.

Tot în prima pagină, începe publicarea Planului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici la comanda de stat pentru semestrul I, anul 2019, cu continuare în pag. 6, 7 și 8.
La rubrica „Viața Academiei”, din pag. 3, sunt inserate materialele intitulate „Întrevedere Oleg BALAN – tineri savanți din Odessa” și „Suport pentru dezvoltarea capacităților angajaților din administrația publică”.

Un eveniment important în viața Academiei – Conferința științifico-practică internațională „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” - este reflectat în pag. 4, fiind publicată și rezoluția conferinței.

„Instruiri în domeniul managementului proprietăți publice” și „Managementul și elaborarea programelor/proiectelor” sunt titlurile materialelor despre desfășurarea cursurilor de dezvoltare profesională cu suportul financiar al Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), publicate în pag. 5, la rubrica „Dezvoltare profesională”.

Un proiect de pionierat pentru Republica Moldova îl constituie „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru investiții”, care este prezentat în pag. 9, la rubrica „Primarii pentru Creștere Economică”.

În pag. 10, continuă prezentarea laureaților Programului bunelor practici locale, implementat de IDIS „Viitorul” cu suportul financiar al Consiliului Europei. De această dată, este vorba de primăria orașului Ungheni, care asigură o dezvoltare locală durabilă a urbei prin implicare comuniară, fiind distinsă cu premiul III la secțiunea „Dezvoltare locală prin implicare comunitară”.

Rubrica „Administrația publică locală”, din pag. 11, îl are ca protagonist pe Petru Gonța, primarul comunei Drăgușenii Noi, raionul Hîncești, care a implementat mai multe proiecte sociale, cel mai de valoare fiind iluminarea integrală a celor două localități ale comunei, cu participarea directă a locuitorilor.

O podoabă a Moldovei o constituie Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, care anul acesta rotunjește vârsta de 130 de ani, despre care ne relatează Petru Vicol, directorul general al muzeului, în pag. 12, la rubrica „Patrimoniu cultural”.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 5 (546), martie 2019


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.