A APĂRUT NR. 3/2018 AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

A apărut de sub tipar și a fost difuzat abonaților nr. 3/2018 al revistei metodico-științifice „Administrarea Publică”. Acest număr de revistă se deschide cu rubrica tradițională „Administrarea publică: teorie și practică”, la care sunt plasate articolele „Puterea politică și administrația publică locală: relație determinantă în asigurarea democrației și autonomiei locale” (autor Serghei PALIHOVICI, doctor în științe politice) și „Liderii – un obiect incontestabil al procesului de reprezentare socială” (autor – Mihai ȘLEAHTIȚCHI, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar). În primul articol sunt analizate relațiile dintre puterea politică și administrația publică locală în contextul realizării reformei administrației publice. Autorul celui de-al doilea articol afirmă că „procesul de reprezentare socială desemnează o formă de cunoaștere specifică, care, „acționând simultan asupra stimulului și asupra răspunsului”, leagă un subiect de un obiect.

Rubrica „Societatea civilă și statul de drept” este susținută de către Ion GUCEAC, academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar, și Pavel VOICU, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu articolul „Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului”, de Silvia GORIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, și Adrian CRASNOBAEV, doctor în drept, lector universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (articolul „Aspecte cu referire la exercitarea dreptului constituțional de petiționare”), precum și de Andrei GUȘTIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, și Eugen BANUH, doctorand la Academia de Științe a Moldovei, cu articolul „Controlul administrației publice centrale privind administrarea finanțelor publice”.

Revista acordă și de această dată o atenție sporită problemelor teoriei economice și dezvoltării economiei naționale. Tatiana TOFAN, doctor în economie, conferențiar universitar, și Sergiu COJOCARU, master în științe economice, examinează „Prioritățile strategice privind dezvoltarea micului business în Republica Moldova”, Elena VACULOVSCHI, doctor în economie, conferențiar universitar, și Cezara ABRAMIHIN, doctor în economie, conferențiar universitar, se pronunță asupra „Aplicării elementelor de coaching organizațional în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică”, iar Oleg FRUNZE, doctor, lector universitar, vine cu o opinie originală despre „Evoluția abordărilor de la cooperare internațională la cea transnațională”.

Tatiana SPĂTARU, doctor habilitat în sociologie, și Vadim VINTILĂ, doctorand la Academia de Administrare Publică, sunt autorii articolului „Delimitări conceptuale privind pregătirea profesională a funcționarilor publici”, plasat la rubrica „Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi”.

Nu lipsește în acest număr de revistă nici rubrica „Relații internaționale și integrare europeană”, la care subscriu Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar, și Anastasia MALAI, masterandă, Academia de Administrare Publică. Autoarele menționează în articolul „Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale” că „procesele imigraționale au devenit de o importanță geostrategică pentru mai multe țări, care s-au confruntat nu doar cu efectele pozitive, ci și cu aspectele negative ale mișcărilor popoarelor”.

Și de această dată revista se încheie cu rubrica „Tribuna tânărului cercetător”. Cititorul va putea lua cunoștință aici de articolele semnate de doctoranzii Academiei de Administrare Publică Ana VARZARI („Practica țărilor Uniunii Europene privind procesul de evaluare a performanței profesionale a funcționarilor publici”), Dinu MANOLE („Delimitări conceptuale ale administrației publice locale”), Grigore CARPOVICI („Rolul Agenției Servicii Publice în îmbunătățirea mediului de afaceri din Republica Moldova”), precum și de doctorandul Abu Ahmad MUHAMMAD de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova („Managementul dezvoltării culturii fizice și sportului în Israel”).
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.