A apărut nr. 22 (539) al ziarului „Funcționarul Public”

Rezultatele proiectului de anvergură de cercetări științifice, realizat în cadrul proiectului ,,Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană” au fost sintetizate la Conferința științifico-practică internațională cu genericul ,,Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova”, care a avut loc la Academia de Administrare Publică, pe 23 noiembrie curent. Despre acest eveniment cititorul este informat în prima pagină a ziarului.

În cuvântul de inaugurare a conferinței, rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat importanța desfășurării la instituție a proiectului, care finalizează cu această reuniune științifică. Cercetările efectuate în cadrul proiectului s-au soldat cu elaborări științifico-metodice, inclusiv Ghidul practic ,,Instrumente de bună guvernare la nivel local”, editat în 2017. Aceste elaborări vin să contribuie la crearea unui mecanism optimal de organizare și funcționare a administrației publice locale din republică, a spus rectorul Academiei.

În pag. 3 și 4, la rubrica „Centenarul Marii Uniri”, sunt publicate materialele despre participarea prorectorului Academiei, dlui Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, și dnei Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, la Conferința științifică „Istorie și inovare în administrația publică românească”, desfășurată la Institutul Național de Administrație Publică (INA) din București, precum și a dnei Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe politice și relații internaționale, la conferința internațională „România de la Marea Unire la Integrarea Europeană”, care a avut loc la Iași.

În pag. 5, la rubrica „Cooperare interinstituțională”, sunt publicate materialele despre ședința de lucru a Forumului tinerilor experți în dezvoltare din România și Republica Moldova, și despre participarea dlui Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentului studii superioare de master, și a drei Ina Macovei, metodistă în Direcția relații internaționale la seminarul Erasmus+ „Îmbunătățirea managementului mobilității academice internaționale - un impuls pentru internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior”.

Unui eveniment deosebit în viața Academiei – aniversarea a 25-a  de la fondare și apariția celui de-al 100-lea număr al revistei „Administrarea Publică” – i-a fost consacrată, pe 15 noiembrie, o masă rotundă, desfășurată în Sala Multimedia a Bibliotecii Științifice a Academiei, cu participarea conducerii Academiei de Administrare Publică, a cadrelor profesoral-didactice, doctoranzilor, cercetătorilor științifici, reprezentanților administrației publice.

Acest eveniment a constituit tematica lărgită a rubricii „Revista „Administrarea Publică”: nr. 100”, din paginile 6 – 10, în care sunt inserate informația despre ședința mesei rotunde, consacrate evenimentului respectiv, precum și spicuiri din luările de cuvânt ale participanților la masa rotundă cu opinii, propuneri și sugestii referitor la revistă.

În ultimele pagini, la rubrica „Știri din teritoriu”, sunt publicate informații despre extinderea rutelor de troleibuz cu mers autonom și instruirea secretarilor din APL, nivelul I, din raionul Leova, iar la rubrica „Diverse” – despre Muzeul Tehnicii Agricole de la Pârlița, unicul de acest fel din republică.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 22 (539), noiembrie 2018
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.