A apărut nr. 2 (543) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar îl are ca protagonist pe omul de știință, profesorul, prorectorul Academiei de Administrare Publică, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, ajuns la vârsta onorabilă de 70 de ani. Domniei sale îi sunt consacrate materialele din pag. 1, 6 și 7, intitulate „Tinerețea Pedagogului din Om” (autor – Tudor Palladi) și „Un Laudațio sentimental” (autor – Sergiu Vlădică), precum și elogiile colegilor de la Academie, care îl apreciază ca pe un savant notoriu, cercetător și promotor al științei administrative.

În prima pagină este publicat, de asemenea, materialul „Cultura calității în activitatea Academiei”, cu referire la Secția managementul calității care este structura funcțională a Academiei de Administrare Publică, având misiunea de asigurare a funcționalității sistemului de management al calităţii (SMC) în Academie.

La rubrica „Administrația publică centrală”, din pag. 3 și 4, sunt publicate materialele „Modernizarea serviciilor guvernamentale” și „Serviciile publice mai aproape de cetățeni”, ultimul vizând realizările de până acum ale Agenției Servicii Publice.

În pag. 5, la rubrica „Programul bunelor practici locale”, sunt diseminate experiența și practica bunei guvernări locale prin transparența decizională în satul Costești, Ialoveni, și crearea grupurilor de acțiuni locale (GAL) în raioanele Cahul și Cantemir (materialele „Transparența – prioritatea primăriei Costești, Ialoveni” și „Asociere pentru acțiuni comune și eficiente”).

Energia regenerabilă și solară este tot mai utilizată de autoritățile publice locale. Aceasta este tematica materialelor „Energia regenerabilă – istorii de succes” și „Parc fotovoltaic la Criuleni” din pag. 8.

La rubrica „Administrația publică locală” sunt inserate materialele „Cooperarea comunitară – comunitate prosperă” despre proiectele implementate în comuna Fundurii Vechi, Glodeni, și crearea complexului educațional grădiniță – gimnaziu în satul Cruzești, mun. Chișinău.

Prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor în istorie, conferențiar universitar, continuă investigațiile privind etimologia cuvintelor din limba română în materialul „Semantica cuvântului voi”, publicat în pag. 10.

Materialul „Implicarea publicului în procesul decizional”, din pag. 11, constituie o continuare a Ghidului practic pentru funcționarii publici „Instrumente de bună guvernare la nivel local”.

La rubrica „Diverse”, din pag. 12, este reflectată o neobișnuită tradiție populară a sărbătorilor de iarnă din satul Țigănești, raionul Strășeni – scoaterea satului la licitație. Este vorba de o licitație simbolică ce are menirea de a consolida comunitatea și a păstra vechile tradiții și obiceiuri populare locale.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 2 (543), ianuarie 2019


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.