A apărut nr. 2 (106), 2020 al revistei „Administrarea Publică”

În condițiile extreme de extindere a pandemiei coronavirus COVID-19, revista trimestrială „Administrarea Publică” a fost scoasă la timp de sub tipar și difuzată abonaților, ceea ce constituie o susținere viabilă a activității fără întrerupere a cercetărilor științifice întru reformarea și modernizarea serviciilor publice.

Tradițional, revista se deschide cu rubrica „Administrarea publică: teorie și practică”. Violeta TINCU, doctor, conferenţiar universitar interimar, Academia de Administrare Publică, semnează articolul „Rolul administraţiei publice locale de nivelul al doilea în organizarea şi gestionarea serviciilor publice”. Tot la această rubrică, sunt publicate articolele „Algoritmul formulării metodologiei de cercetare în ştiințele politice” – autor Valeriu MIJA, doctor în științe politice, lector universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, și „Особенности стратегии интелектуальной специализации (RIS 3) в контексте формирования и реализации SMART концепции” – coautori Vladimir EMELYANOV, doctor în științe, și Lyudmila COZLOVA, candidat în științe, Ucraina.

Nicolae ROMANDAȘ, doctor în drept, profesor universitar, Academia de Administrare Publică, semnează, la rubrica „Societatea civilă și statul de drept”, studiul „Unele repere privind izvoarele internaţionale ale dreptului muncii”, în care analizează categoria izvoarelor internaționale ale dreptului muncii cu referire la convențiile OIM ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova, instrumentele adoptate de către Consiliul Europei, tratatele sau convențiile încheiate de țara noastră cu alte state prin care sunt reglementate aspecte din dreptul muncii.

La rubrica „Economie și finanțe publice” sunt publicate articolele „Alocațiile bugetare pentru educație – o investiție în capital uman” - autor Tatiana MANOLE, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, și „În pragul singularității tehnologice: cum se va schimba managementul” – autor Sveatoslav MIHALACHE, doctor, conferențiar universitar interimar, Academia de Administrare Publică.

E-learning-ul este una din primele consecinţe ale pandemiei coronavirus, cu aplicare imediată în practică, se afirmă în articolul „Paradigmele învăţământului universitar în era post-coronavirus” - coautori Andrei GUŞTIUC, doctor, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică, și Ludmila GUŞTIUC, doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și publicat la rubrica „Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi”. Rubrica este completată cu articolul „Formarea specialiştilor performanți în condițiile societății informaționle” - coautori Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, și doctoranzii instituției Abu Arar HAILA și Sohir BAGHDADI,

Diverse aspecte ale vieții internaționale sunt abordate la rubrica „Relații internaționale și integrare europeană”, care include articolele „Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale” - autor Angela POPOVICI, doctor, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică, „Probleme de impact a politicii externe asupra procesului de consolidare şi promovare a interesului naţional al Republicii Moldova” - autor Victor SACA, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, director al Școlii Doctorale în Științe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, și „Unele consideraţiuni privind noua arhitectură geopolitică” - autor Svetlana CEBOTARI, doctor habilitat în știinţe politice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Administrare Publică.

Tot mai activi sunt tinerii cercetători, după cum o demonstrează și rubrica „Tribuna tânărului cercetător”, care inserează articole cu tematică actuală din domeniile reformei administrației publice, descentralizării, bunei guvernări locale, finanțelor publice locale, relațiilor internaționale etc. Autorii articolelor sunt doctoranzii Academiei de Administrare Publică, Mihail LUPAȘCU, Andrei BEDROS, Mihaela Otilia AROȘOAIE și Vasile BOGHEAN, precum și reprezentanții altor instituții din țară - Irina FRUNZĂ, doctorandă, Academia de Studii Economice din Moldova; Julia SIROTA, Elfahel DASMAN, Sarhan BDEER, doctoranzi, Institutul de Relații Internaționale din Moldova.

Accesați versiunea electronică a revistei „Administrarea Publică”, nr. 2 (106), 2020
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.