A apărut nr. 13 (506) al ziarului „Funcționarul Public”

Lansarea promoției 2017 de absolvenți ai Academiei, care a avut loc pe 4 iulie 2017, a constituit principalul eveniment din viața instituției, el fiind oglindit întru-un amplu material, publicat în paginile 1 și 3 ale ziarului. Inaugurând ședința festivă, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul încheierii cu succes a studiilor de master, menționând că actuala promoție este una deosebită și prin faptul că este o promoție mixtă: concomitent au absolvit Academia studenții-masteranzi la studii cu frecvență și cu frecvență redusă, iar lansarea noii promoții de absolvenți  constituie o creștere continuă a numărului de cadre înalt calificate pentru serviciul public al țării. Astfel,  de la fondarea sa Academia a fost absolvită  de peste 5000 de  funcționari publici.

În aceeași zi, a avut loc ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, care a făcut totalurile anului de studii 2016 – 2017. Președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în debutul ședinței că anul de studii 2016-2017 a fost unul de succes la toți indicatorii de referință. Despre totalurile anului de studii și deciziile adoptate în cadrul ședinței vă puteți informa din materialul publicat în pag.  4, la rubrica „Viața Academiei”.

La aceeași rubrică, au fost inserate în pag. 5 materialele „Un nou proiect lansat la Academie”, fiind vorba despre proiectul „Implementarea sistemului de management al calității”,   și „Școala de vară „Cultura informației”,  care a avut loc în orașul Tulcea, România.

La rubrica „Proiecte în derulare” din pag. 6 și 7 sunt publicate materialele despre etapele de implementare a proiectelor, lansate în cadrul Academiei,  „Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale din Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană” și ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în  cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”.

„Topul celor mai transparente localități din Moldova” constituie tema materialului publicat în pag. 8 la rubrica „Administrația publică locală”, în care sunt prezentate totalurile inițiativei „Localități transparente competitive și sustenabile financiar”, lansată de Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Evenimentele tragice din timpul celui de-al doilea val de deportări din 5-6 iulie 1949 constituie subiecte ale materialelor publicate în pag. 10 și 11, la rubrica „Istoria noastră”. „Calvarul familiei Botnaru” este un material cutremurător, prezentat de către Tatiana MANOLE (BOTNARU),  doctor habilitat în științe economice,  profesor universitar,  care timp de 24 de ani a predat la Academia de Administrare Publică, membru al colegiului de redacție al revistei „Administrarea Publică”. Fiind în vizită la redacția ziarului „Funcționarul Public”, în zilele comemorării victimelor deportărilor comuniste, dumneaei  ne-a povestit despre chinurile prin care a trecut în acele timpuri, ca o filă biografică din istoria familiei sale din satul Negureni, raionul Telenești.

Nicolae Mereacre, funcționar public din cadrul administrației publice raionale Ialoveni, dar și scriitor umorist, a participat la tradiționalul concurs de literatură umoristică „Eterna epigramă” de la Cluj Napoca, România. Impresiile personale despre acest concurs, dar și unele dintre epigramele sale sunt inserate în materialul „Eterna epigramă se scrie la Cluj”, publicat în pag. 12 a ziarului.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 13 (506) iulie 2017

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.