A APĂRUT nr. 1/2019 AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

Primăvara anului 2019 a sosit pe plaiurile moldovene nu numai cu primul său vestitor, mărțișorul, cu gingașele și multicolorele lalele, cu ghiocei, violete, brebenei, brândușe și multe alte flori frumoase și deosebit de mirositoare, dar și cu primul număr din anul acesta și din cea de a doua sa sută al revistei metodico-științifice „Administrarea Publică”.

Tradițional, revista se deschide cu nelipsita rubrică „Administrarea publică: teorie și practică”, la care subscriu profesorii Academiei Ion DULSCHI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, cu articolul „Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici”, Angela ZELENSCHI, doctor în filozofie, conferențiar universitar, cu profundul studiu „Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în asigurarea securității comunitare”, precum și Silvia DULSCHI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, autor al articolului „Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene”.

Academicianul și profesorul universitar Ion GUCEAC inaugurează rubrica „Societatea civilă și statul de drept” cu un articol la zi „Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor”. Silvia GORIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, și Natalia CHIPER, doctor în drept, cercetător științific superior, semnează și ele la această rubrică un articol cu tentă electorală – „Răspunderea contravențională în cazul încălcării legislației electorale”.

Revista inserează, de asemenea, o serie de materiale la tradiționalele rubrici „Economie și finanțe publice”, „Relații internaționale și integrare europeană”, „Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi”, precum și „Tribuna tânărului cercetător”.

Acest număr de revistă se încheie cu rubrica „Aniversări”, la care este publicat emoționantul și originalul eseu „Un model de perseverență și devotament în explorarea sistemului educațional și de cercetare al administrației publice din Republica Moldova”, semnat de Victor SACA, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, și consacrat dlui Aurel Sîmboteanu, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, în legătură cu rotunjirea de către acesta a venerabilei vârste de 70 de ani. Beneficiem și noi de ocazie, pentru a-i zice omagiatului un sincer „La mulți ani!” și a-i ura noi și tot mai mari succese în continuare!

Accesați versiunea online a revistei „Administrarea Publică” nr. 1 (101) / 2019


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.