A apărut nr. 10-11 (527-528) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar oglindește pe larg manifestațiile, dedicate aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică. În prima pagină, este publicat materialul despre adunarea festivă cu participarea profesorilor, studenților-masteranzi, a oaspeților din țară și de peste hotare.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea adunării festive că trecerea, după declararea Independenței tânărului stat, Republica Moldova, la un nou sistem de guvernare – cel democratic, a necesitat crearea și a unei noi instituții de pregătire a cadrelor, a Academiei de Administrare Publică,. Făcând o incursiune istorică, conducătorul instituției a apreciat aportul Academiei la inițierea și dezvoltarea științei autohtone a administrației, la pregătirea cadrelor pentru autoritățile publice din republică.

Tot în prima pagină, sunt publicate Decretele președintelui Republicii Moldova, Igor DODON, privind conferirea „Ordinului de Onoare” Academiei de Administrare Publică și a distincțiilor de stat unor colaboratori ai Academiei. Medalia „Meritul civic” a fost conferită doamnelor Aurelia Țepordei, director de departament, Tatiana Șaptefrați, conferențiar universitar, Tatiana Savca, lector superior, Rodica Sobieski-Camerzan, șefa Bibliotecii Științifice AAP, și Vera Costîșina, administrator al căminului-hotel. Lui Mihail Manea, șef al Secției activitate editorială, i-a fost conferit titlul onorific „Om Emerit”.

Ziarul inserează în următoarele pagini mesaje de felicitare din partea Primului-Ministru, Pavel FILIP, a primului președinte al Republicii Moldova, Mircea SNEGUR, a profesorului din Portugalia Americo Ramos dos SANTOS, a conducătorilor instituțiilor-partenere, precum și elogii aniversare adresate de către participanții la adunarea festivă.

În pagina 9, este publicat materialul despre conferința științifico-practică internațională „Teoria și practica administrări publice”, 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice în domeniul administrării publice, care a precedat festivitatea aniversară a Academiei. Prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a prezentat în cadrul ședinței în plen cartea „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”, despre care puteți citi mai detaliat în pag. 10 a ziarului.

Mai mulți participanți la conferință s-au pronunțat asupra acestei cărți, fiind apreciată ca o lucrare fundamentală despre istoria fondării și evoluției Academiei de Administrare Publică.

Lucrările de cercetare, prezentate în cadrul celor 6 ateliere ale conferinței, au fost editate într-o culegere voluminoasă „Teoria și practica administrării publice” (2018), despre care se vorbește în materialul „O lucrare științifică fundamentală”, publicat în pag. 13 la rubrica „Noutăți editoriale”. La aceeași rubrică, în pag. 14, este prezentat nr. 2 al revistei „Administrarea Publică”.

Despre oglindirea manifestațiilor aniversare în mass-media, cititorii sunt informați în pag 15. Tot în această pagină, la rubrica „Academia promotoare a carității”, este inserat materialul despre o tradiție stabilită la Academie – Maratonul Solidarității, aflat la ce-a de-a treia ediție a sa. Mijloacele financiare adunate în cadrul maratonului au fost înmânate reprezentanților Institutului Oncologic din Chișinău.

„1 iunie – Ziua Internațională a Copilului” constituie rubrica paginii a 16-a, la care este publicat materialul „Copilul – Floarea eternă a Universului”, semnat de Tudor Palladi, care concluzionează: „O duminică fără zâmbetul copilului nu e duminică. Orice bogăție fără copii nu poate face fericită nici familia, nici școala și nici societatea. De aceea, oricând și oriunde, inima noastră bate în unison cu cea a copilului – cu Floarea eternă a Universului.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 10-11 (527-528), mai-iunie 2018
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.