Activitatea bibliotecilor din instituțiile superioare de învățămînt: experiență, discuții, perspective…

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen (Norvegia) şi Universitatea Transilvania din Brașov (România), recent, în or.Constanța, România  și-a desfășurat lucrările  Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”, ediția a III-a.  

Activitățile de instruire din cadrul Școlii de vară s-au axat pe aspecte teoretice și practice în prestarea serviciilor de referință caracteristice erei digitale, cum ar fi: noi direcţii, formate şi instrumente în prestarea serviciilor de referinţă, creșterea prestigiul bibliotecii  prin serviciile de referințe; cartea în epoca Facebook și Twitter; cultura Informației: perspective internaționale IFLA; bunele practici în armonizarea tehnicilor de predare a Culturii Informației. 

Bibliotecarii au fost familiarizați cu  experiența bibliotecilor din Norvegia, Armenia, Grecia în prestarea serviciilor de referință. De asemenea, în cadrul școlii de vară s-a desfășurat un master-class   cu genericul ,,Cum să devii un profesor mai bun folosind TIC”, formator – Angela Repanovici, dr. ing., profesor,  Universitatea Transilvania din Brașov. În același context a fost demonstrată aplicația: Suport pentru educație. Chat, practicată de către Biblioteca Universității din Berghen,  Norvegia, prezentată de către Ane Landøy. Prezentările şi dezbaterile au fost însoţite de activităţi practice şi au fost realizate cu utilizarea diverselor aplicaţii şi instrumente interactive.

Mai multe aspecte ale activității bibliotecilor instituțiilor de învățămînt au fost reflectate în cadrul lucrărilor Conferinței  Științifice cu participare internațională cu genericul:„Bibliotecile instituțiilor de învățământ superior: experiență și perspective“, organizată de către Biblioteca Științifică a Universității Naționale „I.I. Mechinikov” din  Odessa, Ucraina, filială a Universității Naționale Taras Șevcenko din Kiev.

La conferință au participat reprezentanții Bibliotecilor universitare din Ucraina, Polonia, Belarus, Țările Baltice, alte țări europene. Coordonatorul lucrărilor conferinței – O.O. Serbin, dr., director al Bibliotecii Științifice a Universității Naționale „Taras Șevcenko” din Kiev, Președinte al Secției Biblioteci Universitare a Asociației Bibliotecarilor din Ucraina.

În cadrul conferinței, împreună cu partenerii din proiect de la instituțiile de învățământ din Belarus, a fost  prezentată experiența acumulată în  procesul implementării proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea Bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, proiect ce se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ (2015-2018)

La conferință au fost prezentate noi tehnologii, inovații și experiențe avansate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării; puse în discuție diverse teme și probleme care persistă în domeniul dat, analizate un șir de idei privind modernizarea serviciilor de bibliotecă, au fost  formulate recomandări în scopul îmbunătățirii acestora.

La forurile menționate Academia de Administrare Publică a fost reprezentată de către dna Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Șef Bibliotecă Științifică.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.