ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

În săptămîna curentă, 06 – 10 iunie 2016, la Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), se lansează cea de-a doua sesiune a modulului Planificare strategică integrată la nivel local şi regional”.

În cadrul acesteia, cursul de dezvoltare profesională Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor”, destinat personalului cu funcţii de conducere / execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale are la bază dezvoltarea competenţelor de elaborare a proiectelor, inclusiv formularea scopului, obiectivelor, rezultatelor, indicatorilor de performanţă, prin facilitatea schimbului de cunoştinţe şi practici în domeniul managementului şi evaluării proiectelor. Totodată, participanţii pe parcursul activităţilor practice, schimbului de experienţă şi familiarizării cu exemple de proiecte de succes, implementate la nivel local în Republica Moldova, urmează să-şi formeze o atitudine constructivă faţă de procesul de elaborare a proiectelor în cadrul administraţiei publice.

La COMANDA DE STAT, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 850 din 09 decembrie 2015, precum şi în conformitate cu Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică, în semestrul I al anului 2016, Academia continuă activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice centrale cu două cursuri:

1. Integrarea profesională în funcţia publică, destinat funcţionarilor publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, cu durata de 10 zile, perioada 06 – 17 iunie.

2. Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative” a funcţionarilor publici de conducere / execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale cu durata de 3 zile, perioada 07 – 09 iunie.

Cursurile au drept scop dezvoltarea competenţelor necesare pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de funcţie şi conţin subiecte, cărora li se acordă o atenţie deosebită în programele şi strategiile naţionale de dezvoltare.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.