27 DE ANI DE PERFORMANȚE ALE ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Aniversarea a 27-a de la fondarea sa, (la 21 mai 1993, prin decretul primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea SNEGUR), Academia de Administrare Publică o marchează cu realizări de prestigiu în domeniul pregătirii cadrelor de înaltă calificație pentru serviciul public. Pe parcursul acestor ani, Academia au absolvit-o peste 6 mii de funcționari publici, care aplică ingenios în practică cunoștințele acumulate în calitate de funcționari publici în structurile administrației publice centrale şi locale.

Din an în an crește numărul de funcționari publici, dar și a reprezentanților altor sfere de activitate, pentru care se organizează cursuri de dezvoltare profesională în diverse domenii la comanda de stat, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice, precum și în colaborare cu parteneri de dezvoltare.. Astfel, în cei 27 de ani, numărul funcţionarilor din autorităţile publice care au absolvit cursuri de dezvoltare profesională constituie peste 47 de mii de persoane.

După cum au fost stabilite de la bun început sarcinile de pregătire a cadrelor profesioniste pentru implementarea noului sistem administrativ democratic, consolidarea statului de drept, accentul a fost pus pe cercetarea științifică, pe calitatea studiilor de masterat şi doctorat, a instruirii profesionale a funcționarilor publici de toate nivelurile. Urmare, a fost implementat Sistemul de Management al Calității ce a determinat perfecționarea continuă a procesului de studii. Drept rezultat, Academia de Administrare Publică a obținut Certificatul internațional al calității ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciile publice, acordat de TÜV Thüringen, companie de servicii internaționale de operare în domeniul siguranței și calității cu sediul în Germania.

În context, se înscrie instituirea şi activitatea Școlii doctorale în științe administrative, misiunea căreia este de a organiza studii doctorale prin şi pentru cercetare, în vederea formării specialiştilor de înaltă calificare cu abilităţi în domeniul cercetării ştiinţifice. În prezent în cadrul Academiei îşi fac studiile doctorale 33 de persoane.

Direcții prioritare în activitatea Academiei sunt, de asemenea, implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale, cooperarea cu instituţii similare din alte state, mobilitatea academică, ceea ce, deopotrivă, constituie avantaje pentru perfecționarea și îmbunătățirea calității proceselor de studii și cercetare. A devenit o bună practică vizita la Academie a ambasadorilor, acreditați în Republica Moldova, a altor personalități marcante din țară și de peste hotare, cu lecții publice pentru studenți.

Având calificativul de organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B), actualmente, Academia de Administrare Publică este un veritabil centru național de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice, de susținere a reformei administraţiei publice, de asistenţă metodologică a activităţii autorităţilor publice din Republica Moldova. Aceste subiecte sunt discutate la diferite forumuri științifice de profil, unul dintre cele mai importante fiind Conferința științifico-practică internațională ,,Teoria și practica administrării publice” la care, de rând cu cercetătorii din Academia de Administrare Publică, participă anual și reprezentanți ai comunității științifice din alte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, dar și din instituții similare din străinătate cu care Academia întreține relații de colaborare.

O dovadă elocventă a evoluției ascendente a cercetării o constituie și faptul că revistei metodico-științifică trimestrială „Administrarea Publică” a Academiei, prin Decizia Consiliului de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) i-a fost atribuit statutul de publicație științifică categoria B.

Un suport considerabil în aceste activități îl acordă Biblioteca științifică a Academiei prin fondul extins de literatură de specialitate și oferirea serviciilor de acces la importante baze de date naționale și internaționale.

Este inestimabil rolul Academiei în susținerea reformei administraţiei publice. Acum, în plină reformă administrativă, se depun eforturi pentru investigarea problemelor existente în sistemul administrativ şi acordarea asistenței metodologice în vederea eficientizării activității administrative. Cercetarea se concentrează asupra tematicii privind responsabilizarea administrației, elaborarea şi coordonarea politicilor publice, modernizarea serviciilor publice, managementul finanțelor publice, managementul resurselor umane, care derivă din substratul prevederilor Strategiei reformei administrației publice pentru 2016-2020.

Concomitent, se extind relaţiile de colaborare în domeniul cercetării ştiințifice şi asistenței metodologice dintre Academie şi autoritățile publice. Profesorii Academiei participă activ la investigarea problemelor cu care se confruntă sistemul administrației publice din republică şi propun soluţii, prin organizarea periodică a unor dezbateri tematice, conferinţe cu participarea reprezentanților autorităților publice, unor specialişti notorii din ţară şi din străinătate.

Implementarea platformei e-Learning, a accesului deschis la baze de date internaționale, oferite de Biblioteca Academiei, au dat posibilitatea de a continua, fără întrerupere, procesul de studii de calitate la distanță, în situația de criză provocată de pandemia virotică COVID-19. 

Activitatea Academiei de Administrare Publică se va axa și în continuare pe diversificarea studiilor de master, doctorat, cercetare ştiinţifică, dezvoltarea profesională a funcționarilor publici de toate nivelurile, acordarea asistenţei metodologice autorităţilor publice din Republica Moldova.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.