Ședința Senatului Academiei de Administrare Publică

Pe 19 noiembrie 2020, a avut loc ședința în regim on-line a Senatului Academiei de Administrare Publică. Ședința a fost prezidată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Senatul a aprobat Planurile de învățământ pentru studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Şcolii doctorale a AAP, pentru anul de studii 2020-2021. În informația prezentată, Vitalie Cazacu, director interimar al Școlii doctorale a Academiei, doctor, conferențiar universitar, a menționat că planul cuprinde un sistem de activităţi de formare profesională şi de cercetare ştiinţifică al specialiştilor în domeniul administraţiei publice. Titlul obţinut la finele studiilor superioare de doctorat este de doctor în ştiinţe administrative. Durata studiilor doctorale la învățământ cu frecvență este de trei ani.

În același context, a fost aprobată componența nominală a Seminarului științific de profil în cadrul Academiei de Administrare Publică la specialitățile: Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice, Organizarea si dirijarea în instituţiile publice; servicii publice. Seminarul va fi condus de Victor SACA, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, și are drept scop organizarea și desfășurarea procedurii de susținere a tezelor de doctorat în cadrul Școlii doctorale a AAP.

În legătură cu schimbările structurale din cadrul Academiei - reorganizarea prin fuzionarea (absorbția) Institutului de Relații Internaționale din Moldova, inclusiv a revistei semestriale științifico-practice „Relații Internaționale Plus”, survenite în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. HG595/2020 din 31 iulie 2020 „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ superior”, Senatul a aprobat componența actualizată a colegiilor de redacție și echipele redacționale ale revistelor„Administrarea Publică” și „Relații Internaționale. Plus”. Informația la acest subiect a fost prezentată de către prorectorul Academiei, Serghei PALIHOVICI, doctor, conferențiar universitar. Astfel, din componența colegiilor de redacție ale celor două publicații periodice vor face parte a câte 21 membri – savanți cu renume din republică și din străinătate, reprezentanți notorii ai mediului academic și ai administrației publice.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.