Ședința Senatului Academiei

Pe 25 august curent, a avut loc Ședința Senatului Academiei, prezidată de rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, la care au fost discutate chestiunile privind organizarea procesului de studii în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul de învățământ 2020 – 2021. Ședința a fost desfășurată, conform condițiilor stării excepționale, determinate de pandemia COVID 19.

Rectorul Oleg Balan a propus ca toate formele de activitate să fie desfășurate online cu excepția probelor de evaluare, care urmează să aibă loc în sălile de studii, scopul fiind asigurarea securității corpului-profesoral didactic și al contingentului de studenți-masteranzi și doctoranzi. La rândul său, Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională, a propus desfășurarea la distanță și online a cursurilor de instruire, ultima zi urmând a fi programată pentru evaluarea rezultatelor cursurilor cu participarea audienților și formatorilor și înmânarea certificatelor de participare la cursuri. În acest context, rectorul a menționat faptul că Academia de Administrare Publică dispune de cea mai performantă tehnologie de instruire la distanță și online – Platforma E Learning.

Decanul Departamentului studii superioare de master, Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar a prezentat Regulamentul cu privire la organizarea online a studiilor la programele de master ciclul II, în cadrul  Academiei de Administrare Publică, în condițiile stării excepționale de sănătate publică, determinate de pandemia COVID-19.

Ca urmare a absorbției de către Academia de Administrare Publică a Institutului de Relații Internaționale, conform Hotărârii Guvernului, a fost reformată organigrama Academiei, care a fost prezentată de către  Ludmila ANDRIEVSCHI, șef Direcție managementul personal și relații cu publicul.

Membrii Senatului au aprobat, cu sugestiile și modificările propuse, chestiunile de pe ordinea de zi a ședinței.

În final, prorectorul Academiei, Nistor GROZAVU, doctor, conferențiar universitar, a înaintat propunerea de a include în procesul de studii două discipline din cadrul Proiectului Jean Monet Chaire „Uniunea Europeană: Noțiune complexă/European Union: The Comprehensive Notion” – „Diplomația Europeană: instrumente și politici” și „Concepția multidimensională a securității europene/Multidimensonal Concept of European Security”, care au fost aprobate de membrii Senatului.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.