Ședința Senatului Academiei

Pe 29 iunie 2018, a avut loc ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Pe ordinea de zi a ședinței a fost incluse chestiunile cu privire la totalurile anului de învățământ 2017 – 2018, ciclul II, studii superioare de master, precum și cele cu privire la activitățile de dezvoltare profesională, de cercetare științifică și activitate financiară a instituției, rapoartele intermediare privind rezultatele obținute în cadrul a două proiecte instituționale, desfășurate pe parcursul primului semestru al anului 2018.

În prima chestiune a prezentat un raport Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentului studii superioare de master, care a menționat că în această perioadă au absolvit Academia peste 300 de masteranzi la programele de Master profesional: Administrare publică, Management, Anticorupție, Relații internaționale și Management informațional în administrația publică și de Master științific: Teoria și practica administrației publice, Relații Internaționale și Management. Raportorul a subliniat că susținerea tezelor de master cu o tematică actuală din domeniul administrației publice, cu caracter aplicativ denotă, în mare parte, cunoștințele înalte acumulate de masteranzi. Directorul departamentului a abordat și alte aspecte ale procesului de studii: contingentul cadrelor profesoral-didactice, desfășurarea orelor cu acces public, mobilitatea academică etc., accentuând continuitatea studiilor de master.

Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, a prezentat o informație cu privire la activitățile de dezvoltare profesională, atrăgând atenția asistenței asupra faptului că în perioada de referință activitățile de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice s-au desfășurat la comanda de stat, la solicitarea autorităților publice și în colaborare cu partenerii de dezvoltare/alte organizații. În total, pe parcursul primului semestru au fost instruiți la cursurile de dezvoltare profesională 1143 de funcționari publici din autoritățile publice centrale și locale. O atenție primordială a fost acordată calității procesului de instruire, fiind implementat Sistemul de Management al Calității, acestui deziderat fiind aplicate toate activitățile Departamentului cu susținerea conducerii Academiei. Ca rezultat, Academia a obținut Certificatul internațional al Calității ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciul public, fiind unica dintre instituțiile de învățământ superior din republică și printre puținele din Europa deținătoare ale certificatului respectiv. Dumneaei s-a referit și la colaborarea cu Cancelaria de Stat, cu autoritățile publice locale privind tematica cursurilor de dezvoltare profesională și delegarea la cursuri a funcționarilor publici.

Despre activitatea de cercetare științifică în cadrul Academiei în primul semestru al anului a prezentat o informație Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Școlii doctorale în științe administrative, care s-a referit la realizarea a cinci proiecte (două instituționale și trei internaționale în cadrul Programului ERASMUS+), inclusiv privind modernizarea bibliotecilor universitare și utilizarea dronelor în economia națională. Raportorul a specificat că în cadrul activității științifice a Academiei sunt antrenate 45 de cadre didactico-științifice care au participat la diverse conferințe științifice internaționale, mese rotunde, forumuri. În această perioadă au fost publicate peste 70 de lucrări științifice.

Despre realizările în cadrul celor două proiecte instituționale mai detaliat au vorbit Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, Catedra științe administrative (proiectul „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE”) și Oleg FRUNZE, lector superior, Catedra economie și management public (proiectul „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”).

Viorica STICI, șef-adjunct al Direcției planificare și evidență contabilă, a prezentat o informație privind gestionarea resurselor financiare în cadrul Academiei în primul semestru al anului.

Chestiunile de pe ordinea de zi a ședinței cu recomandările și propunerile de rigoare au fost aprobate de membrii Senatului în unanimitate.

La lucrările ședinței Senatului a participat Adrian ERMURACHI, secretar general-adjunct al Guvernului.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.