ȘEDINȚĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI „EDUCATIONAL FOR DRONE (eDRONE)”

Pe data de 20 noiembrie 2020, Oficiul National Erasmus+ în Moldova a organizat o nouă ședință de monitorizare a proiectului „Educational for drone. (eDrone)”, desfășurat în cadrul Programului ERASMUS+, „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2016 – 2020)”.

Ședința s-a desfășurat online, scopul întâlnirii fiind analiza impactului și sustenabilității proiectului pentru instituțiile partenere din Moldova.

La eveniment au participat: coordonatorii internaționali - profesorul Pascuale Daponte și Francesco Lamonaca, reprezentanții Oficiului National Erasmus+ în Moldova - Claudia Melinte, Cristina Gherman și Olga Ghîlcă. Au fost prezenți: Florentin Paladi, prorector pentru cercetare, USM, Tatiana Bulimaga, manager de proiect, USM, Iurie Odagiu, manager de proiect ACAPOL, Silvia Dulschi, manager de proiect, AAP, Oleg Stiopca, manager de proiect, UASM, Constantin Vozian, manager de proiect, CAA.


 

În cadrul ședinței de monitorizare a proiectului, fiecare partener a făcut o prezentare, în care a fost reflectat impactul proiectului asupra instituției pe care o reprezintă și activitățile realizate, conform planului de acțiuni ale proiectului, în scopul asigurării sustenabilității proiectului.

Participanții la eveniment au examinat mai multe subiecte cu referință la desfășurarea proiectului: activitățile realizate și indicatorii de impact la nivel instituțional, național și internațional, strategii de diseminare a proiectului.


Din partea Academiei, a fost demonstrată prezentarea ,,Proiectul eDrone – aspectele de impact și sustenabilitate pentru Academia de Administrație Publică”.

Pe marginea prezentărilor făcute de partenerii de proiect, coordonatorul Oficiului Erasmus+în Moldova, a adresat diferite întrebări privind: colaborarea cu partenerii de proiect din alte țări, organizarea în comun a diferitor evenimente, problemele cu care s-au confruntat în perioada desfășurării proiectului și altele.

În urma discuțiilor s-a constat, că impactul implementării proiectului este major și implică toate părțile interesate din proiect în cursuri de instruire și evenimente de diseminare. Pe parcursul ședinței, participanții au vorbit despre realizările și provocările întâlnite în perioada de implementare, despre activitățile care urmează să se desfășoare până la sfârșitul proiectului, februarie 2021.
La finalul ședinței, coordonatorii internaționali de proiect, Pascuale Daponte și Francesco Lamonaca, au apreciat înalt activitatea desfășurată de toți partenerii de proiect din Moldova și le-a dorit succes în activitățile de perspectivă.

Coordonatorul Oficiul National Erasmus+ în Moldova, Claudia Melinte, a subliniat utilitatea unor astfel de ședințe, necesitatea lor pentru a putea discuta despre evenimentele și activitățile comune, dar și despre provocările care pot apărea. De asemenea, a subliniat, că monitorizarea nu este doar o trecere în revistă a realizărilor, dar și estimarea sustenabilității acestui proiect în viziunea instituției și a oportunităților de aplicare la noi proiecte în 2022.


20.11.2020
Dulschi Silvia, dr., conf. univ.,
Manager de proiect

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.