Ședința Consiliului calității

Pe 28 decembrie 2017 a avut loc prima ședință a Consiliului calității din cadrul Academiei de Administrare Publică.

În debutul ședinței președintele Consiliului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a subliniat că activitatea Consiliului calității are un rol decisiv în pregătirea instituției pentru acreditare, precizând că inițial se va purcede la acreditarea Departamentului dezvoltare profesională.

Membrii Consiliului au aprobat declarația de politică în domeniul calității, care prevede o serie de angajamente în vederea implementării în Academie a unui sistem de management al calității.

Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională, a prezentat o serie de proiecte de hotărâri privind controlul informațiilor documentate ale SMS, regulile de perfectare și redactare a DIN, elaborarea Curriculumului, identificarea nevoilor de învățare și evaluarea de învățare, evaluarea satisfacerii necesităților beneficiarilor de dezvoltare profesională, pregătirea formatorilor Departamentului de dezvoltare profesională și statutul lor. În urma discuțiilor, aceste și alte documente au fost aprobate.

Consiliul calității, din componența căruia fac parte 15 membri din rândul profesorilor și conducătorilor de subdiviziuni, a fost constituit prin hotărârea Senatului din 4 iulie 2017, iar în ședința forului suprem de conducere al instituției din 12 decembrie curent s-a decis crearea în Academie a unei noi subdiviziuni – Serviciul de asigurare a calității. Actualmente, la Academia de Administrare Publică, prin intermediul Departamentului dezvoltare profesională, este în plină desfășurare proiectul ,,Implementarea sistemului de management al calității” cu suportul financiar al Agenției pentru Dezvoltare Internațională a Germaniei (GIZ).

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.