Înmânarea Certificatului privind recunoașterea revistei „Administrarea Publică” în calitate de publicație științifică de Tipul B

Pe 23 iulie 2020, revistei metodico-științifice trimestriale „Administrarea Publică”, ediție periodică a Academiei de Administrare Publică, i s-a înmânat Certificatul de recunoaștere în calitate de publicație științifică de profil, Tipul B, la profilurile științe politice, științe juridice și științe economice.

Revista „Administrarea Publică” apare din noiembrie 1993. Redactor-șef al publicației este rectorul Academiei de Administrare Publică Oleg BALAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Ceremonia a avut loc la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Documentul a fost înmânat de către președintele instituției Andrei CHICIUC. 

Certificatul este eliberat în baza deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC din 6 decembrie 2019, pentru o perioadă de 4 ani. Amintim că, anterior, Comisia de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, constituită din reprezentanți ai Academiei de Științe a Moldovei, Consiliului Rectorilor și colaboratori ai  Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a recomandat promovarea revistei „Administrarea Publică” din Tipul C în Tipul B. Această promovare a devenit posibilă și datorită includerii revistei noastre în bazele de date internaționale Directory of Research Journals Indexing (DRJI) și Index Copernicus. Recent, revista Academiei a fost acceptată și în baza de date Open Academic Journals Index (OAJI) din Statele Unite ale Americii.

Tot astăzi, certificate  de evaluare au fost înmânate și altor publicații științifice.

Revista „Administrarea Publică” este unicul jurnal de profil din Republica Moldova. De la fondare și până în prezent au apărut, în mod regulat, 106 numere ale acestei publicații periodice, care a găzduit mii de articole științifice ale cercetătorilor de la Academie, dar și din republică și de peste hotare, inclusiv din Ucraina, România, Germania, Cehia, Israel, Federația Rusă și alte state. De-a lungul anilor, revista a servit și continuă să servească drept suport științific al proceselor reformatoare din domeniul administrativ, a devenit un îndrumar pentru autoritățile administrației publice din Republica Moldova.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.