Noutăţi

MOBILITATEA ACADEMICĂ – INSTRUMENT DE INTERNAȚIONALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE

Programul de mobilitate academică, Acțiune cheie 1 – Învățământ superior, Universitatea de Vest din Timișoara (RO TIMIȘOARA 01), s-a desfășurat în perioada 7-11 iunie curent. La Acțiune au participat reprezentanții Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Bulgariei, Italiei, Maroc, Muntenegru, Poloniei, Republicii Moldova, Serbiei. Academia de Administrare Publică din Republica Moldova a fost reprezentată de Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, coordonator al Proiectului Jean Monnet Chair: 620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR (EUDIPSEС) „Uniunea Europeană: noțiune cuprinzătoare”.

DEZVOLTAREA REGIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA - PREROGATIVĂ NAȚIONALĂ

Pe 16 iunie curent, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările în format mixt, în sală și online, cel de-al V-lea Forum cu genericul „Dezvoltarea regională a Republicii Moldova – prerogativă națională”, organizat de Academie, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

La lucrările forumului au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, entităților regionale, societății civile, mediului academic, ai partenerilor de dezvoltare.

În deschiderea forumului, participanții au fost salutați de moderatorul forumului, Serghei PALIHOVICI, prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar. Domnia sa a menționat că Forumul V poate fi comparat cu primul Forum din 2016, când a fost aprobată Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016 – 2020 și, în acest context, anul 2021 are semnificația de a pune începutul realizării politicilor statului privind implementarea noii Strategii Naționale de Dezvoltare Regională 2021 – 2027, problema abordată fiind de un mare interes național și rapoartele prezentate, discuțiile purtate vor constitui noi oportunități de dezvoltare regională durabilă și echilibrată a Republicii Moldova. În context, misiunea majoră a SNDR 2021 – 2027 constă în abordarea și integrarea teritorială a obiectivelor și țintelor Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2030”, axată pe realizarea unor intervenții sistemice, ce vizează creșterea indicatorilor medii de calitate a vieții cetățenilor, indiferent de mediul de reședință.

SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER

În perioada 07 -12 iunie 2021, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea publică a tezelor de master, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, la programele: Administrare publică, Anticorupție, Business și administrare, Drept public, Management și Relații internaționale. Temele tezelor de master au fost aprobate de către Senatul Academiei și realizate de studenții-masteranzi sub îndrumarea profesorilor de la catedrele de specialitate. Subiectele abordate în tezele prezentate au fost axate pe probleme pertinente din diverse domenii de activitate politico-administrativă, economică-financiară și socio-culturală. Scopul susținerii publice a tezelor de master a fost de a verifica nivelul la care masteranzii, în calitate de studenți la Academie, au finalizat cei doi ani de pregătire profesională.

Studenții-masteranzi au demonstrat competențe avansate de cercetare și o bună cunoaștere a realității, subiectele dezbătute fiind de o valoare teoretică și practică incontestabilă. În prezentarea tezelor de master studenții-masteranzi au evidențiat contribuțiile pe care ei, în calitatea de tineri cercetători, le-au adus la dezvoltarea temei, cunoașterea lucrării susținute, fiind abordate problemele actuale și soluțiile de perspectivă ale organizării administrativ-teritoriale, administrării proprietății publice, achizițiilor publice, eticii profesionale, combaterii corupției și asigurarea integrității funcționarilor publici, administrării dezvoltării businessului, reglementării relațiilor dintre cetățeni și instituțiile statului, alte aspecte al vieții sociale.

Cursul - Consiliere și orientare în carieră

În perioada 7 – 9 iunie 2021 în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat cursul Consiliere și orientare în carieră (teorie, format on-line), scopul căruia a fost de a familiariza participanții cu desfăşurarea procesului de consiliere privind cariera; evaluarea intereselor, nevoilor și valorilor, abilităţilor și aptitudinilor, personalităţii; diversitatea și factorii socioculturali în dezvoltarea carierei, precum și analiza pieţei muncii în Republica Moldova, sisteme de clasificare ocupaţională. Totodată, continuarea cursului (practica, format fizic) va avea loc în perioada 13 – 16 iulie 2021 la Academia de Administrare Publică, unde toate costurile de formare (cazare, masa, excepție transport) vor fi asigurate.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, implementat de Fundația „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programul Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.