Noutăţi

Conducerea Academiei a avut o întrevedere cu Directorul de țară GIZ

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, și conducerea Academiei au avut, pe 22 iunie curent, o întrevedere cu Philipp JOHANNSEN, Director de țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), manager al Proiectului GIZ ,,Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, care își încheie misiunea în țara noastră”.

Ședința Catedrei economie și management public

Pe 22 iunie curent, a avut loc ședința Catedrei economie și management public (EMP) a Academiei de Administrare Publică, moderată de șefa catedrei, Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, la care au fost făcute totalurile activității subdiviziunii pe parcursul anului de studii 2016-2017. La ședință a participat prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar.

Conform agendei ședinței, cadrele științifico-didactice ale catedrei, titulari și prin cumul, au prezentat informații privind realizarea programului de studii, a orelor de curs, activitatea în domeniul cercetărilor științifice, precum participarea la conferințele științifice naționale și internaționale, în cadrul proiectelor de cercetare, publicarea articolelor în revista Academiei „Administrarea Publică”, precum și în cele de specialitate din țară și de peste hotare etc. Prezentările au fost urmate de discuții constructive și recomandări în scopul îmbunătățiri procesului de studii, accentele fiind puse pe managementul calității, noile tehnologii moderne IT și implicarea mai activă a cadrelor didactice în elaborarea și implementarea proiectelor în colaborare cu parteneri și donatori atât din țară, cât și de peste hotare.

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei funcționarului public

Stimați colegi,

Cu prilejul sărbătoririi, la 23 iunie, a Zilei funcționarului public, aduc sincere felicitări profesorilor și studenților Academiei de Administrare Publică, dar și tuturor celor care s-au dedicat acestei misiuni onorabile de a servi intereselor cetățenilor, în special miilor de absolvenți ai instituției noastre de învățământ.

Instituită prin hotărâre de Guvern la 4 aprilie 2012, această zi de sărbătoare vine să recunoască importanta activității categoriei profesionale din care sunteți parte. Prin recunoașterea și aprecierea meritelor pe care le aveți, dumneavoastră sunteți motivați să oferiți servicii de calitate cetățenilor, care își vor recăpăta, astfel, încrederea în profesionalismul, integritatea și eficiența serviciilor publice.

În condițiile actualei reforme a administrației publice, îmi exprim convingerea că dumneavoastră - profesorii și studenții, toți angajații serviciului public - veți continua să perseverați în activitatea de zi de zi pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, veți da dovadă de responsabilitate și profesionalism.

Vă transmit cele mai sincere cuvinte de recunoștință
și apreciere pentru munca depusă în procesul
de studii și în activitatea profesională.

 

Rector

Oleg BALAN,
doctor habilitat,
profesor universitar

Curs de pregătire a formatorilor în domeniul managementului și leadershipului

În perioada 19-30 iunie, în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfăşoară un curs de formare a formatorilor pentru personal cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu tema „Management şi leadership”. Cursul este organizat la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne.

Reieşind din necesitatea implementării reformelor, bazată pe criterii de eficienţă, performanţă şi responsabilitate, precum şi în contextul schimbării accentelor vizănd instruirea noii generaţii de conducători din sectorul public, cursul dat are o importanţă semnificativă în pregătirea formatorilor din rândul personalului cu funcții de conducere al MAI în domeniul managementului şi leadershipului.

Utilizarea aplicațiilor interactive în procesul de instruire

Pe 15 iunie 2017, a avut loc o ședință de totalizare a cursului de dezvoltare profesională “Utilizarea aplicațiilor interactive în procesul de instruire“ pentru personalul profesoral-didactic și administrativ din cadrul Academiei de Administrare Publică, organizat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). La ședința de totalizare a cursului au participat prorectorul Academiei de Administrare Publică, Aurel Sîmboteanu, doctor, conferențiar universitar, și Aurelia Țepordei, directorul Departamentului dezvoltare profesională al Academiei.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.