Noutăţi

A apărut nr. 3 (568) al ziarului „Funcţionarul Public”

Analiza situaţiei actuale în domeniul dezvoltării capacităţilor autorităţilor publice la nivel regional/local şi stabilirea priorităţilor de cooperare pentru 2020 au constituit tematica Atelierului pe componenta proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, desfăşurat la Academia de Administrare Publică. Materialul despre acest eveniment este publicat în pag. 1.

În pag. 2, la rubrica „Viaţa Academiei”, sunt inserate materialele „Memorandum de colaborare Academia - Programul „Comunitatea Mea” (USAID) şi „Programul „Comunitatea mea”.

La rubrica „Proiecte în derulare” din pag. 4, este publicat materialul „Consolidarea colaborării în cadrul proiectului „Educational for Drone (Edrone)”, iar în pag. 5, la rubrica „Dezvoltarea profesională” - materialele, intitulate „Curs de formare managerială şi leadership pentru Poliţia de Frontieră” şi „Etica şi integritatea profesională în sectorul public”.

Integrarea profesională în funcția publică

29 de funcționari publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale participă, în perioada 10 – 14 februarie 2020, la cursul de dezvoltare profesională „Integrarea profesională în funcția publică”, desfășurat la Academia de Administrare Publică.

Cursul este organizat la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 18 din 15 ianuarie 2020 și are drept scop Consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/ comportamentelor necesare pentru exercitarea eficientă a funcției publice.

În atenția studenților, învățământ cu frecvență

A fost publicat orarul lecțiilor, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, anul I, semestrul II, perioada 10 februarie - 30 aprilie 2020, pe programe:

Administrare publică

Anticorupție

Drept public

Management

Relații internaționale

La Academie s-a finalizat cursul de formare managerială „Management și leadership”

Pe 7 februarie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc masa rotundă cu genericul „Management și leadership performant – atribut de bază pentru eficientizarea activității entității publice și creșterea calității serviciilor prestate”, la care au fost făcute totalurile cursului de formare managerială „Management şi leadership”, destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul Ministerului de Interne: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, inspectoratele de poliție teritoriale etc. Cursul cu durata de 120 de ore academice a fost structurat în șase module, cuprinzând cele mai actuale subiecte: fundamentele teoretice ale managementului, procesele și relațiile de management, metodologii de planificare, personalitatea și comportamentul managerului, managementul timpului și desfășurarea ședințelor, managementul schimbării, cultura organizațională, rolul şi calităţile principale ale unui lider, leadership personal, organizațional și de echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare etc.

Leadership în administrația publică

La Academia de Administrare Publică au demarat activitățile de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice, organizate la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 18 din 15 ianuarie 2020.

Astfel, începând de astăzi, 05 februarie 2020, se va desfășura cursul de instruire cu tematica „Leadership în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul de dezvoltare profesională se va desfășura până pe data de 07 februarie 2019 și are o durată de 24 de ore.

Cursul urmărește drept scop consolidarea capacităților în domeniul leadeshipului și argumentarea propunerilor privind realizarea eficientă a acestuia în cadrul managementului public.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.