Noutăţi

Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu

Performanța autorităților publice, calitatea prestării serviciilor publice depinde, în mare măsură, de competențele personalului care activează în serviciul public. Astfel, investițiile în competențe și abilități vor constitui premise pentru formarea unui corp de funcționari publici profesioniști, capabili să realizeze obiectivele organizaționale.

În perioada 22 - 24 mai 2019 Academia de Administrare Publică desfășoară cursul de instruire cu genericul ,,Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu”, la comanda de stat, destinat personalului cu funcţii de execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Scopul cursului este dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor necesare exercitării eficiente a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici.

Gestionarea eficientă a stresului

Stresul poate părea un obstacol de netrecut. Stresul distruge atât echilibrul emoțional, cât și sănătatea fizică, diminuează abilitatea de a gândi liber și de a funcționa eficient. Oricât de complicate pot părea lucrurile, în realitate, însă, putem prelua controlul asupra situației într-o măsură mai mare decât ne-am imagina. Gestionarea eficientă a stresului te ajută să-l elimini din viață încât să ai timpul necesar pentru muncă, dar și rezistența de a face față presiunilor și de a înfrunta provocările.

Ținând cont de actualitatea subiectului dat, precum și întru realizarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27 februarie 2019 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019, Academia de Administrare Publică desfășoară, în perioada 22 – 24 mai, cursul “Gestionarea eficientă a stresului”.

Cursul este destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale și este axat pe dezvoltarea competențelor profesionale ale participanților la curs necesare pentru determinarea factorilor de stres și utilizarea metodelor eficiente de gestionare a stresului la locul de muncă.

Organizarea activității secretarului consiliului local

Astăzi, 21 mai 2019, la Academia de Administrare Publică a demarat cel de – al doilea curs destinat secretarilor consiliilor locale cu tematica „Organizarea activității secretarului consiliului local”. Cursul este organizat la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 27 februarie 2019 și se va desfășura în perioada 21 – 23 mai.

Participanții – secretari ai consiliilor locale – se vor familiariza cu noțiunile de bază ale Registrului de stat al actelor locale, prevederile normative care reglementează gestionarea actelor administrative ale autorităților publice locale, cerințele față de actele publicate în Registrul de stat al actelor locale, normele deontologice și de integritate ale funcționarului public, etc.

Lecție cu acces public

Astăzi, 21 mai, în cadrul cursului “Elaborarea și evaluarea politicilor publice”, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice centrale, s-a desfășurat lecția cu acces public “Abordări privind dimensiunea de gen în cadrul politicilor publice” susținută de Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA, doctor, lector universitar, șef al Secției managementul calității.

Scopul evenimentului de instruire l-a constituit elucidarea importanței și modalităților de integrare a analizei de gen în procesul de elaborare și evaluare a politicilor publice, iar conținutul sesiunii a fost axat pe conjunctura istorică și socio-culturală a dimensiunii de gen, cadrul normativ internațional și național în domeniul egalității de gen, instrumentele de valorificare a egalității de gen, analiza de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice.

În cadrul lecției au fost utilizate mai multe metode andragogice moderne, tehnici de instruire a adulților, practici de instruire participativă.

Elaborarea şi evaluarea politicilor publice

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27.02.2019, cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019, organizează, în perioada 20 – 24 mai 2019, cel de-al doilea curs de dezvoltare profesională cu tematica „Elaborarea şi evaluarea politicilor publice” pentru personal cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul are durata de 40 de ore academice.

Scopul cursului este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare funcţionarilor publici şi personalului angajat în instituțiile publice pentru elaborarea politicilor publice eficiente şi evaluarea calitativă a rezultatelor politicilor publice în vederea realizării obiectivelor şi priorităţilor Guvernului.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.