Noutăţi

MANAGEMENTUL PROPRIETĂȚII PUBLICE

Legislația Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică, administrarea, deetatizarea și privatizarea acesteia asigură un cadru juridic care permite autorităților administrației publice gestionarea, inventarierea, evidența patrimoniul în interesul public național sau local. Cu toate acestea, autoritățile administrației publice se confruntă în continuare cu multiple dificultăți cu caracter financiar, instituțional, economico-juridic etc.

Ținând cont de actualitatea acestui subiect ce prezintă un interes sporit, Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018, derulează, în perioada 15-16 februarie 2018, cursul de dezvoltare profesională ”Managementul proprietății publice”. Cursul are ca scop sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților și este destinat personalului din cadrul autorităților administrației publice centrale, în special personalului implicat direct în activitățile de administrare a patrimoniului public, persoanelor responsabile pentru întocmirea registrelor patrimoniului public, înregistrarea bunurilor imobile de interes public.

Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2018, organizează, în perioada 13-15 februarie 2018, cursul de dezvoltare profesională cu genericul ”Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Scopul cursului de instruire este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/ comportamentelor de leadership necesare conducerii subdiviziunii şi administrării eficiente a resurselor umane ale acesteia.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

La Academia de Administrare Publică au demarat activitățile de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice, organizate la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.49 din 16 ianuarie 2018.

Astfel, începând de astăzi, 12 februarie 2018, se va desfășura cursul de instruire cu tematica „Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și nivelul al doilea. Cursul de dezvoltare profesională se va desfășura până la data de 16 februarie 2018 și are o durată de 40 de ore.

Participanții – funcționari publici debutanți - se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, rapoarte, proiecte de decizii, scrisori; soluționarea petițiilor; comunicarea eficientă, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul prevede ore care conțin atât informația teoretică și empirică necesară cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Delegația OSCE în vizită la Academie

Pe 8 februarie 2018, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare o delegație a Oficiului Înaltului Comisar al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din componența căreia au făcut parte Anton THOMSEN, consilier politic al Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale (HCNM), Sarah STEPHAN, manager de proiect în cadrul HCNM, Sergiu CONOVALU, coordonator național de program HCNM, Kristina KALLAS, expert OSCE, și translatoarea Elena DOLGHII. Oaspeții au avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere au participat prim-prorectorul Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, și Dinu MANOLE, șef Direcție cooperare internațională.

Rectorul Oleg Balan a făcut o scurtă prezentare a Academiei, a măsurilor întreprinse pentru perfecționarea procesului de studii și de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, accentuând că o prioritate pentru Academie este cooperarea internațională. Au devenit deja tradiție stagiile profesorilor și ale masteranzilor în diferite țări ale lumii, o premieră din ultimul timp fiind mobilitatea academică, și implicarea Academiei în diverse proiecte în colaborare cu parteneri de peste hotare. În acest sens, va fi binevenită și inițierea unei colaborări cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Susținerea tezelor de master

În perioada 5 – 9 februarie 2018, la Academia de Administrare Publică are loc susținerea tezelor de master la programele: Administrarea publică, Anticorupție, Management, Relații internaționale și Managementul informațional în administrarea publică, învățământ cu frecvență redusă.

Pentru cei peste 200 de masteranzi susținerea tezelor constituie o etapă de finalizare a studiilor, de sintetizare a cunoștințelor și competențelor acumulate la Academie pe parcursul celor 2,5 ani de studii.

Elaborarea tezelor de master vine să demonstreze că studenții au reușit să acumuleze noi competențe și să-și formeze abilitățile necesare unui funcționar public modern. Prin ordinul Rectorului, au fost constituite Comisiile de evaluare, în componența cărora au fost incluși profesori ai Academiei, savanți notorii, înalți demnitari de stat.

Tezele de master au fost elaborate și realizate în baza unui suport științific semnificativ a experienței naționale și internaționale de administrare.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.