Noutăţi

RECTORUL AAP, PROF. UNIV. DR. HAB. OLEG BALAN A PARTICIPAT LA LANSAREA MANUALULUI „DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC”

Rectorul Academiei de Administrare Publică, prof. univ. dr. hab. Oleg BALAN a participat, în calitate de coautor, la lansarea manualului „Drept Internațional Public”, ediția a V-a, completată și actualizată.

Evenimentul de lansare a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova.

Manualul „Drept internațional public” este prima lucrare științifică acceptată în calitate de suport didactic de șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Noua ediție este inedită prin conținut și colectivul de autori, care reprezintă cele șapte instituții de învățământ superior din țară: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Administrare Publică, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Ediția a V-a a manualului este aprobată și recomandată spre publicare de senatele acestor instituții de învățământ, devenind astfel prima lucrare științifică acceptată în calitate de suport didactic de șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova care pregătesc specialiști în domeniul dreptului.

BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN – ÎN VIZORUL REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE DE NIVELUL ÎNTÎI

Cunoașterea aspectelor principalele ale cadrului bugetar pe termen mediu și corelațiile dintre politica economică și egalitatea de gen, aplicarea legislației naționale în domeniu și integrarea aspectelor sensibile la gen în procesele, deciziile și reglementările specifice sferei de activitate, cunoașterea etapelor integrării aspectelor de gen în procesul bugetar și elaborarea indicatorilor pentru statistica bugetară sensibilă la gen – au fost principalele așteptări ale primarilor/elor, secretarilor/elor consiliilor locale și contabililor/elor din cadrul autorităților publice locale, care au participat, pe parcursul a două zile, la cursul de dezvoltare profesională „Bugetarea sensibilă la gen”.

Cursul este parte a activităților de dezvoltare profesională, organizate de către Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), proiectul EVA.

Salutând participanții la curs, coordonatoarea de programe din cadrul Entității UN WOMEN dna Tatiana Udrea a menționat necesitatea unor astfel de instruiri, care, permit nu numai aprofundarea cunoștințelor, dar și formarea competențelor profesionale, realizarea schimbului de experiență și preluarea bunelor practici, care sunt necesare în exercitarea eficientă a atribuțiilor.

SUBIECTE CE ȚIN DE IMPLEMENTAREA AGENDEI ”FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA” DESCUTATE ÎN CADRUL CURSURILOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

În zilele de 14 și 16 septembrie curent, funcționarii/rele publici/ce și oficialii/le aleși/se din cadrul autorităților publice locale de nivelul al doilea au discutat mai multe subiecte ce țin de implementarea Agendei „Femeile, Pacea și securitatea” în cadrul două cursuri de dezvoltare profesională, organizate în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN.

La inaugurarea cursului au participat dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională și dna Emilia Cebotari, ofițeră de program „Femeile, Pacea și Securitatea”, Entitatea UN WOMEN, care prin mesajele lor, au încurajat participanții/tele să participe activ în realizarea obiectivelor prevăzute în Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea, dar și să promoveze integrarea perspectivei gender în cadrul entităților în care activează.

Ghidați de formatoarea dna Tatiana Castrașan, participanții/tele au discutat pe marginea subiectelor ce țin de promovarea egalității de gen în sectorul de securitate şi apărare în contextul standardelor internaționale, accentuând mai multe aspecte, inclusiv: creșterea reprezentativității femeilor şi susținerea acestora prin procesul de promovare la toate nivele de conducere, elaborarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare corespunzătoare, posibilitatea realizării cercetărilor interne cu privire la percepțiile față de egalitatea de gen, recrutarea femeilor în instituțiile de stat etc.

Noul an de studii la programele de master, a demarat!

Tradițional, în ziua de 15 septembrie, Academia de Administrare Publică a dat start noului an de studii. În condițiile situației pandemice s-a renunțat la formatul tradițional al adunării festive. Prima zi de lecții a început cu familiarizarea studenților proaspăt înmatriculați cu istoria și tradițiile Academiei.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.