Noutăţi

Managementul proprietății publice

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), desfășoară, în perioada 12-14 decembrie curent, cursul de instruire ”Managementul proprietății publice”. Este un curs nou de dezvoltare profesională, destinat contabililor și inginerilor cadastrali din autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

Scopul acestui curs este sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților în domeniul managementului proprietății publice. Programa cursului cuprinde subiecte privind patrimoniul, proprietatea publică, evidența contabilă a bunurilor proprietate publică, administrarea proprietății publice etc.

DIASPORA, MIGRAȚIE, DEZVOLTARE ȘI INTEGRARE

Acesta este genericul cursului de formare a formatorilor, care se va desfășura în perioada 12-13 decembrie 2017 la Academia de Administrare Publică. Cursul este realizat în parteneriat cu Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Cursul va dura 2 zile și are drept scop sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților necesare pentru conducerea eficientă a sesiunilor de instruire Diaspora, migrație, dezvoltare și integrare.

Participanții la curs își vor aprofunda, actualiza cunoştinţele în domeniul cadrului legal și instituțional migrațional la nivel de administrație publică; conceptelor fundamentale legate de migrație, diaspora și dezvoltare; procesului de dezvoltare profesională continuă. Își vor dezvolta abilităţile de identificare a impactului migrației asupra dezvoltării economice și sociale și asupra pieții muncii; de asigurare a transparenței și sustenabilității proiectelor comune de dezvoltare; de organizare a procesului de integrare a diasporei, migrației și dezvoltării în planurile/strategiile locale de dezvoltare.

În centrul atenției Senatului – managementul calității

 În cadrul ședinței Senatului Academiei de Administrare Publică din 12 decembrie curent s-a decis crearea unei noi subdiviziuni în instituție – Serviciul de asigurare a calității.

Argumentând necesitatea creării acestei structuri, rectorul Academiei Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a estimat că, în conformitate cu Strategia de reformă a administrației publice, Academia urmează să creeze și să aplice, până la finele anului curent, sistemul de asigurare a calității procesului de instruire. În acest scop în instituție au avut loc un șir de activități cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În conformitate cu această decizie au fost aprobată o nouă redacție a Regulamentului privind sistemul de management al calității, s-a dispus crearea comisiilor de asigurare a calității în subdiviziunile Academiei.

Curs de integrare profesională în funcţia publică

Astăzi, 11 decembrie 2017, a demarat ultimul curs de instruire cu genericul ”Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul se va desfășura până la data de 15 decembrie 2017 și are o durată de 40 de ore.

Participanții la curs se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, a rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor; de soluționare a petițiilor; comunicare eficientă - abilități necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul a fost divizat în trei module, care cuprind atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Noi cunoștințe în domeniul prestării serviciilor publice

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 11 – 13 decembrie 2017, ultimul curs de dezvoltare profesională cu genericul ,,Prestarea serviciilor publice” din semestrul II, destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Includerea acestui curs la Comanda de Stat, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23 decembrie 2016, este justificată de importanța crescândă a acestui sector în contextul socioeconomic. Faptul dat impune o atenție deosebită și profesionalism din partea funcționarilor publici implicați în activitatea de prestare a serviciilor, în folosul cetățenilor.

Cursul de 24 de ore include două module ce vizează conceptele de bază în gestiunea serviciilor publice și procesul de comunicare în prestarea serviciilor publice.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.