Noutăţi

Forumul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări”

Pe 20 aprilie 2018, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările cel de-al patrulea Forum privind dezvoltarea locală și regională cu genericul „Strategia privind reforma administrației publice: între intenții și realizări”. La lucrările Forumului au participat reprezentanți ai corpului profesoral-didactic al Academiei de Administrare Publică, ai autorităților publice centrale și locale, societății civile, medului academic, ai partenerilor de dezvoltare.

Evenimentul a fost organizat de către Academia de Administrare Publică cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Contabili și ingineri cadastrali din cadrul autorităților publice locale instruiți în domeniul Managementului proprietății publice

Academia de Administrare Publică cu suportul Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a desfășurat în perioada 18-20 aprilie curent, cursul de instruire ”Managementul proprietății publice”. Este un curs nou de dezvoltare profesională, destinat contabililor și inginerilor cadastrali din autoritățile administrației publice locale partenere ale proiectului MSPL.

Curs de instruire pentru colaboratorii Academiei „Utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea de serviciu”

Utilizarea tehnologiilor moderne în instituții face parte din evoluţia naturală a perfecționării profesioniste şi sugerează o soluţie firească la provocările moderne adresate cadrelor profesoral-didactice - de a integra inovaţiile tehnologice cu modul tradiţional de cunoaştere.

Studenții din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia studenților din ziua de ieri și prin cunoașterea TI la un nivel mai avansat. Anume din acest considerent, colaboratorii Academiei trebuie să utilizeze tehnologiile informaționale la cel mai înalt nivel.

Pe parcursul lunii aprilie a anului curent, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfăşurat cursul de dezvoltare profesională cu genericul „Utilizarea Tehnologiilor Informaționale în activitatea de serviciu” pentru diferite categorii de participanți: personalul didactic și științific, șefii de subdiviziuni și personalul cu funcții de execuție din cadrul subdiviziunilor structurale. Cursul a fost susținut de Eugenia CEBOTARU, lector superior universitar.

ZIUA NAȚIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECA

În cadrul Zilelor Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile, la Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică a fost organizat, pe 19 aprilie curent, Workshop-ul cu genericul: ,,Utilizarea resurselor informaționale și documentare la elaborarea tezelor științifice”, moderat de Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice a Academiei. La eveniment au participat cadrele profesoral-didactice și masteranzii Academiei de Administrare Publică.

Scopul instruirii l-a constituit formarea competenţelor de căutare şi accesare a informaţiilor: selectare/ utilizare/evaluare a surselor de informare şi documentare, de evitare a plagiatului, însuşirea regulilor de întocmire a referinţelor bibliografice pentru lucrările ştiinţifice, asimilarea elementelor obligatorii ale referinţelor bibliografice.

Activitatea de instruire s-a axat pe metodele și tehnologiile moderne de căutare și accesare a informației, precum și pe cercetarea, evaluarea, selectarea şi utilizarea multitudinii de informaţii regăsite, lucrul cu resursele tradiționale și electronice, materialele didactice și științifice, oferite de către colecțiile Bibliotecii Științifice. O deosebită atenție a fost acordată utilizării resurselor din bazele de date naționale și internaționale, la care oferă acces Biblioteca Științifică la momentul actual.

Susținerea prealabilă a tezelor de master

În perioada 19 – 20 aprilie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc susținerea prealabilă a tezelor: la Master științific - programele: Teoria și practica administrări publice, Management și Relații internaționale, și la Master de profesionalizare – programele Administrarea publică, Management, Anticorupție și Drept public. Susținerea prealabilă a tezelor de master constituie o bună practică aplicată în procesul de studii, scopul fiind de a analiza calitatea tezelor elaborate și a recomanda măsuri de îmbunătățire a lucrărilor pentru a fi pregătite la nivel în vederea susținerii lor finale, dar și de a completa serviciul public al țării cu cadre înalt calificate la nivelul cerințelor zilei de azi, a procesului de integrare europeană a țării noastre.

După cum a menționat Ion DULSCHI, directorul Departamentului studii superioare de master, în marea lor majoritate studenții au prezentat lucrări bine structurate în baza cercetărilor științifice de domeniu, a experienței și practicii de la locurile de lucru ale masteranzilor, fiind abordate aspecte multilaterale în contextul reformei administrației publice, a managementului în administrația publică, a dreptului public. Este important de menționat și caracterul aplicativ al tezelor, masteranzii venind cu idei inovatoare privind eficientizarea administrației publice, calitatea serviciilor publice prestate cetățenilor.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.