Noutăţi

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Astăzi, 22 mai 2017, a avut loc inaugurarea cursului de instruire cu genericul ,,Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul se va desfășura până în data de 26 mai 2017 și are o durată de 40 de ore.

Participanții la curs se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării adiministrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, rapoarte, proiecte de decizie, scrisori; soluționarea petițiilor; comunicarea eficientă, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programa a fost divizată în trei module, care cuprind atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

CURSURI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), continuă instruirea personalului din autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile I şi II în domeniul dezvoltării regionale. Astfel, în perioada 22-26 mai curent, în cadrul Academiei se desfășoară cursul cu tematica ,,Dezvoltare regională”, destinat funcționarilor cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelurile întâi și doi.

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR MANAGERIALE

Astăzi, 22 mai 2017, a demarat cursul ,,Dezvoltarea abilităților manageriale”, realizat la comanda de stat de către Academia de Administrare Publică, destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Cursul va dura 3 zile, până la data de 24 mai, și are ca scop dezvoltarea abilităţilor manageriale ale personalului cu funcții de conducere, din cadrul autorităților administrației publice centrale, necesare exercitării eficiente a atribuţiilor de serviciu ale managerilor publici de nivel mediu şi superior.

Cel mai important for științific al anului Conferinţa ştiinţifico-practică „Teoria și practica administrării publice”

Pe 19 mai 2017, a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională cu genericul „Teoria şi practica administrării publice”. Acest for științific anual a fost dedicat Zilei Academiei și celei de-a 24-a aniversări de la fondarea acesteia (21 mai 1993).

La eveniment au participat cadrele didactice, doctoranzii şi masteranzii Academiei, oameni de ştiinţă, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ambasadori, precum şi oaspeţi din România, Ucraina, Cehia și alte state.

Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova – obiectiv al vizitei la Universitatea din Bergen, Norvegia

În perioada 9-12 mai 2017, un grup de rectori și directori ai 18 instituții de învățământ superior din Republica Moldova au efectuat o vizită de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia. Academia de Administrare Publică a fost reprezentată de către rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, și Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii științifice. 

Vizita a avut loc în cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor bibliotecilor din Republica Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniulînvățământului superior,  realizat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Proiectul este coordonat de Ane Landoy, Universitatea din Bergen, Norvegia şi dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Stiintifice ASEM.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.