Noutăţi

Noi perspective de colaborare

Rodica RUSU, șefa Catedrei științe politice și relații internaționale a Academiei de Administrare Publică, doctor, conferențiar universitar, a participat la ediția a 9-a a Conferinței anuale internaționale balcanice cu tema „Relațiile moldo-turce: aspecte istorice și socio culturale”, care s-a desfășurat, în perioada 21-22 martie curent, la Universitatea din Comrat, UTA Gagauz-Yeri.

În contextul inițierii colaborării dintre Academia de Administrare Publică și autoritățile publice din Găgăuzia în domeniul dezvoltării profesionale a funcționarilor publici din această regiune, dna Rodica Rusu a discutat cu rectorul Universității din Comrat, dr. Serghei Zaharia, oportunitățile de consolidare a relațiilor între instituțiile universitare.

Totodată, în discuția cu rectorul Universității din Istanbul, dr. Mehmet Ak, au fost analizate perspectivele semnării unui Acord de cooperare dintre Academia de Administrare Publică și Universitatea din Istanbul.

Semnarea unui Memorandum în cadrul Inițiativei Uniunii Europene

Pe 21 martie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc semnarea Memorandumului de colaborare a Academiei cu Proiectul „Primarii pentru Creștere Economică" finanțat de Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat de rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, și Peter KORSBY, manager de proiect.

Reprezentanții Academiei la un atelier de lucru internațional

Pe 20 martie 2019 reprezentanții Academiei de Administrare Publică - Angela ZELENSCHI, șefa Catedrei științe administrative, doctor, conferențiar universitar, Rodica RUSU, șefa Catedrei științe politice și relații internaționale, doctor, conferențiar universitar, și Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA, șefa Secției management al calității, doctor, lector universitar, au participat la Workshop-ul internațional privind modelul universitar european de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL). Atelierul de lucru a fost organizat de ASEM în cadrul proiectului COMPASS cofinanțat de Programul Erasmus+.

Evenimentul a întrunit cca 100 de participanți, inclusiv 30 de reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, ai Consiliului Rectorilor, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum și experți UE și specialiști locali.

Reprezentanții ai 8 instituții de învățământ superior din statele-membre UE, experți în domeniul învățământului continuu din Franța, Austria, Finlanda, Spania, Italia, Estonia, Turcia, precum și din Republica Moldova, au relatat despre starea de fapt și provocările în domeniul învățării pe tot parcursul vieții (LLL- Lifelong learning) și despre aportul instituțiilor privind măsurile de încurajare a învățării continue în cadrul universităților.

UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Tehnologiile informaționale au devenit un instrument indispensabil pentru modernizarea administrației publice, asigurând operativitatea, actualitatea și eficienta activității autorităților publice.

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 27.02.2019, precum și al Planului de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice, desfășoară, în perioada 20 – 22 martie curent, un nou curs de dezvoltare profesională „Utilizarea noilor tehnologii informaționale în administrația publică”, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităților publice locale de nivelurile I și II.

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de mediul de lucru al calculatorului, organizarea fișierelor, Microsoft Word – Procesor de text, îmbinare corespondență (Mail Merge), E-guvernare etc., ceea ce va modela atitudinea participanților în dezvoltarea competențelor de aplicare în practică a tehnologiilor informaționale aplicate, corelarea diverselor tehnologii în procesul administrativ și elaborarea căilor de optimizare a acestora în diverse activități manageriale.

A APĂRUT nr. 1/2019 AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

Primăvara anului 2019 a sosit pe plaiurile moldovene nu numai cu primul său vestitor, mărțișorul, cu gingașele și multicolorele lalele, cu ghiocei, violete, brebenei, brândușe și multe alte flori frumoase și deosebit de mirositoare, dar și cu primul număr din anul acesta și din cea de a doua sa sută al revistei metodico-științifice „Administrarea Publică”.

Tradițional, revista se deschide cu nelipsita rubrică „Administrarea publică: teorie și practică”, la care subscriu profesorii Academiei Ion DULSCHI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, cu articolul „Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici”, Angela ZELENSCHI, doctor în filozofie, conferențiar universitar, cu profundul studiu „Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în asigurarea securității comunitare”, precum și Silvia DULSCHI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, autor al articolului „Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene”.

Academicianul și profesorul universitar Ion GUCEAC inaugurează rubrica „Societatea civilă și statul de drept” cu un articol la zi „Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor”. Silvia GORIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, și Natalia CHIPER, doctor în drept, cercetător științific superior, semnează și ele la această rubrică un articol cu tentă electorală – „Răspunderea contravențională în cazul încălcării legislației electorale”.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.