Noutăţi

A apărut nr. 19 (560) al ziarului „Funcționarul Public”

„La Academie au început studiile de master cu frecvență redusă” este titlul materialului din prima pagină a ziarului despre lansarea studiilor superioare de master, învățământ cu frecvență redusă 2019-2020, primele programe fiind „Relații internaționale” și „Anticorupție”. În deschiderea evenimentului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a adresat felicitări studenților-masteranzi, care au susținut cu succes concursul și au fost înmatriculați la studii superioare de masterat, ceea ce le deschide largi posibilități de afirmare în cariera de funcționar public.

La rubrica „Viața Academiei”, din pag. 3, 4 și 5, sunt inserate materiale cu diversă tematică: „Finalizarea cursului de instruire pentru colaboratorii MAI”, „Acord de cooperare instituțională”, „Inițierea unui proiect de colaborare în domeniul mediului”, „Noi granturi doctorale” și materialul, semnat de Andrei RUSSU, director general al Agenției juridice „Onoris Legis”, doctorand AAP, intitulat „Cunoștințele acumulate ne ajută să punem în valoare potențialul nostru intelectual”.

Tot la această rubrică, este publicată informația despre distincțiile acordate cadrelor didactice de la Academie cu ocazia Zilei Profesorului. Cu Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova au fost decorate Silvia GORIUC, șef Catedră științe juridice, doctor în drept, conferențiar universitar, și Angela POPOVICI, șef Catedră științe politice și relații internaționale, doctor în istorie, conferențiar universitar.

La Academie au început studiile de master cu frecvență redusă

Pe 15 octombrie 2019, la Academia de Administrare Publică a avut loc lansarea studiilor superioare de master, învățământ cu frecvență redusă 2019-2020, la programele „Relații internaționale” și „Anticorupție”.

În deschiderea evenimentului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a adresat felicitări studenților-masteranzi, care au susținut cu succes concursul și au fost înmatriculați la studii superioare de masterat, ceea ce le deschide largi posibilități de afirmare în cariera de funcționar public. Referindu-se la procesul de studii de la Academie , rectorul a vorbit și despre tradițiile instituției , printre care vizitele demnitarilor de stat din alte țări, ale ambasadorilor acreditați în Republica Moldova, care țin prelegeri din domeniul serviciului public, ceea ce contribuie la perfecționarea continuă a studiilor.

Reprezentanții Academiei de Administrare Publică au participat la Conferința științifico-practică internațională, organizată de Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa (Ucraina)

În perioada 10-12 octombrie curent, o delegație a Academiei de Administrare Publică a participat la lucrările Conferinței științifico-practice internaționale cu genericul „Administrația publică: tradiții, inovare, tendințe globale”, organizată de Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa (Ucraina).

Din delegația Academiei au făcut parte: Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră economie și management public, și Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar la Catedra științe administrative.

În atenția studenților, învățământ cu frecvență

A fost publicat orarul lecțiilor, ciclul II - studii superioare de master de profesionalizare, anul I, semestrul I, perioada 15 octombrie 2019 - 16 ianuarie 2020, pe programe:

Administrare publică

Anticorupție

Drept public

Management

Relații internaționale

În atenția doctoranzilor an. I - IV de studii

În perioada 24.10.2019 - 31.10.2019,

în cadrul Școlii doctorale în științe administrative,

va fi organizată susținerea publică a proiectelor și referatelor științifice (orarul accesați aici).

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.