Noutăţi

A apărut nr. 6 (571) al ziarului „Funcționarul public”

Evoluția situației epidemiologice, măsurile decise pe platforma Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, instituirea Stării de Urgență în Republica Moldova, alte măsuri, au determinat Academia de Administrare Publică să extindă modalitățile de instruire la distanță, practicate până în prezent la cursurile de dezvoltare profesională, și asupra studiilor superioare de master și studiilor superioare avansate de doctorat. Informația cu subiectul respectiv este publicată în pag. 1. Tot la tema situației epidemiologice, în pag. 3, este publicată Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale privind măsurile de restricție de prevenire a răspândirii coronavirusului COVID 19.

În pag. 4, la rubrica „Studii doctorale”, doctorandul AAP, Iurie Țap, relatează despre elaborarea tezei de doctorat ,,Administrația publică din Republica Moldova în contextul descentralizării și autonomiei locale''. Iar în pag. 5, la rubrica „Administrația publică locală” alt doctorand AAP, Leonid Boaghi, primar al satului Sireți, raionul Strășeni, se referă la cercetarea privind reforma instituțională a administrației publice locale, combinând creator teoria cu practica activității din cadrul primăriei.

Primul număr al revistei „Administrarea Publică” din acest an este prezentat în pag. 6, la rubrica „Noutăți editoriale”. În pag. 7, istoricul Ion Negrei semnează materialul, intitulat „Unirea Basarabiei cu România – un act istoric legitim”, consacrat aniversării a 102-a a Marii Uniri.

Instruire la distanță a masteranzilor și doctoranzilor

Evoluția situației epidemiologice, măsurile decise pe platforma Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, instituirea Stării de Urgență în Republica Moldova pentru perioada 17 martie -15 mai 2020, suspendarea ca urmare la aceasta,  a procesului educațional în instituțiile de învățământ în scopul prevenirii răspândirii epidemiei virusului COVID-19, deciziile și instrucțiunile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vederea organizării instruirii la distanță, au determinat Academia de Administrare Publică să extindă modalitățile de instruire  la distanță, practicate până în prezent la cursurile de dezvoltare profesională, și asupra studiilor superioare de master și studiilor superioare avansate de doctorat.

A apărut nr. 5 (570) al ziarului „Funcționarul Public”

Materialul din prima pagină a ziarului, intitulat „Antreprenoriatul universitar promovat de Misiunea de experți TAIEX”, are ca subiect participarea rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, la lucrările Misiunii de Experți TAIEX „Promovarea inovării și antreprenoriatului prin aplicarea instrumentului de autoevaluare pentru instituțiile de învățământ superior”. Subiectele discutate vor fi analizate și evaluate posibilitățile de implicare a Academiei de Administrare Publică în procesul de promovare a antreprenoriatului pentru instituțiile de învățământ superior.

La rubrica „Viața Academiei”, din pag. 3, sunt inserate materialele „Consiliul științific al Academiei a selectat prin concurs proiecte științifice de granturi doctorale” și „Femeile în serviciul public”. Ecouri de la Conferința internațională a tinerilor cercetători, care a avut loc pe 28 februarie 2020, sunt publicate în pag. 4. „Eficientizarea activității profesionale în administrația publică” și „Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative”, sunt titlurile materialelor publicate la rubrica „Dezvoltare profesională”, din pag. 5.

Examinarea proiectelor științifice de granturi doctorale în atenția Consiliului științific al Academiei

În vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice pentru obţinerea granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, în conformitate cu prevederile circularei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 04/2-09/245 din 15 ianuarie 2020, Consiliul ştiinţific al Academiei a organizat concursul intern (instituțional) de selectare a proiectelor pentru competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice, asigurat organizatoric şi metodico-ştiinţific de Consiliul şcolii doctorale în ştiinţe administrative.

Concursul intern (instituțional) de selectare a proiectelor ştiinţifice a fost organizat în conformitate cu prevederile Metodologiei instituţionale de obţinere şi repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul şcolii doctorale în ştiinţe administrative care reglementează procesul de organizare şi desfăşurare a concursului intern (instituţional) în cadrul Academiei al proiectelor ştiinţifice, precum şi procedura de înscriere şi participare la competiţia naţională pentru obţinerea proiectelor ştiinţifice de granturi doctorale de la bugetul de stat.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.