Stagiu

Stagiul de practică constituie o componentă importantă în procesul de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare, specialişti capabili contribuie la identificarea, desfăşurarea şi perfectarea procesului de administrare ca parte componentă a fenomenului administrativ în raport cu cel politic şi economic.

Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică se înfăptuieşte conform Regulamentului cu privire la desfăşurarea stagiului de practică studii superioare, ciclul II masterat, aprobat la Consiliul metodic al Academiei de Administrare Publică, proces-verbal nr.5 din 02 aprilie 2010.

Conform Planului de învăţămînt la specialităţile din cadrul Academiei, compartimentul stagiul de practică se realizează în număr de 300 ore, ceea ce constituie 10 credite, finalizîndu-se cu susţinerea unui examen.

În conformitate cu Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr.8-d din 23 ianuarie 2003, masteranzilor li se oferă posibilitatea de a-şi desfăşura stagiul de practică în autorităţile administraţiei publice atît centrale, cît şi locale.

Dat fiind faptul, obiectivul principal al stagiului îl constituie îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul studiat, precum şi dezvoltarea capacităţilor organizatorice, pe parcursul desfăşurării stagiului de practică masteranzii sunt incadraţi în activitatea operativă a autorităţii publice.

 

Acte normative

Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 203 din 19 martie 2014

Regulamentul cu privire la desfăşurarea stagiului de practică, studii superioare, ciclul II masterataprobat la şedinţa Senatului AAP, proces verbal nr. 2/1 din 14 noiembrie 2014

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.