Proiectul ”Consolidarea instituţională și funcțională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană” (2015-2018)

Despre proiect

Oportunitatea proiectului este dictată de necesitatea realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere aprobat de Guvernul Republicii Moldova, acordarea asistenţei metodologice autorităţilor publice locale în procesul de implementare a Acordului de Asociere cu UE; necesitatea consolidării şi coeziunii societăţii.

 

Proiectul îşi propune realizarea unui studiu complex al organizării şi funcţionării autorităţilor publice locale în Republica Moldova şi identificarea soluţiilor optimale de îmbunătăţire a activităţii acestora în contextul implementării Acordului de Asociere la UE. Se va studia şi analiza implementarea Strategiei de descentralizare, rezultatele şi problemele realizării procesului de descentralizare. Vor fi studiate sisteme de administrare publică locală din spaţiu european. Relevanţa proiectului este condiţionată de: a) ajustarea sistemului administraţiei publice din Republica Moldova la standardele europene; b) necesitatea eficientizării activităţii administraţiei publice; c) acordarea serviciilor publice accesibile, echitabile şi de calitate populaţiei.

Ipoteză

Administraţia publică locală eficientă, responsabilă, transparentă şi profesionistă constituie un factor de succes în implementarea Acordului de Asociere cu UE.

Scop şi obiective

 

  • Evaluarea procesului de descentralizare în realizarea autonomiei locale în contextul implementării Acordului de Asociere cu UE;
  • Identificarea modelelor și formelor eficiente de administrare publică locală în spațiul Uniunii Europene prin cercetarea procesului administrativ european la nivel micro (nivel naționalțări membre), macro(nivel UE - instituții europene: Congresul Autorităţilor locale şi Regionale, Comitetul Regiunilorși guvernanţei multi-level;
  • Detectarea deficiențelor de funcționare a autorităților publice locale în Republica Moldova;
  • Evaluarea capacităţii administrative şi performanţelor administraţiei publice locale de nivelul I şi II;
  • Îmbunătățirea curriculei academice prin elaborarea cursurilor noi şi dezvoltarea cursurilor existente.

 

Echipa de cercetare

 

Şaptefraţi Tatiana, dr., conf. univ., director proiect

Balan Oleg, dr. hab., prof. univ.

Deliu Tudor, mg., lector superior

Popovici Angela, dr.,conf. univ.

Dulschi Ion, dr., conf. univ.

Savca Tatiana, mg., lector superior

Raţa Svetlana, mg., lector superior
Andrievschi Ludmila, mg., lector superior

Popa Aurica, contabil

 

Activităţi

Profesorii Academiei în dialog cu funcționarii publici din raionul Leova

Pe 12 decembrie 2016, un grup de profesori ai Academiei de Administrare Publică au desfășurat o masă rotundă, la consiliul raional Leova, cu genericul ,,Consolidarea capacităților administrației publice locale în contextul implementării Strategiei de reformă a administrației publice în Republica Moldova 2016 – 2020”.


Conferinţa internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme” (3 – 4 decembrie 2015)

Timp de două zile, pe 3 – 4 decembrie curent, la Academia de Administrare Publică şi-a desfăşurat lucrările conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme”. Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană” şi proiectului comun al Academiei de Administrare Publică şi al Şcolii Superioare de Administraţie Publică din Szczecin, Polonia, „Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor responsabile de dezvoltarea regională a Republicii Moldova”, finanţate de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia.

Rezoluția conferinței


Masă rotundă „Descentralizare și autonomie locală: oportunități și probleme" (27 mai 2015)


Lansarea proiectului (2 aprilie 2015)

 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.