Proiecte naționale realizate de către Academia de Administrare Publică

Denumirea proiectului: „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE” (proiect fundamental), 2015-2018.

Componentele de bază:

 • Organizarea a 4 mese rotunde;
 • Vizite de studii;
 • Elaborarea și publicarea a 20 de articole științifice;
 • Elaborarea proiectului recomandărilor pentru autoritățile publice locale;
 • Organizarea a 4 conferințe internaționale științifico-practice;
 • Elaborarea Curriculei de instruire la disciplinele: Administrație publică, Management public, Servicii publice, Politici publice;
 • Elaborarea unei monografii;
 • Elaborarea și publicarea a 4 articole în mass-media;
 • Elaborarea și înaintarea spre finanțare a 4 fișe de proiect.

Denumirea proiectului: „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune european (proiect aplicativ), 2015-2018.

Componentele de bază:

 • Workshop – ”Valorile și standardele Uniunii Europene”, organizat în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Masă rotundă”Managementul dezvoltării regionale a U.E., organizată în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Publicarea cercetărilor în cadrul proiectuluiarticole științifice la conferințe naționale și internaționale;
 • Concentrarea rezultatelor cercetării într-o monografie;
 • Organizarea unei conferințe științifice dedicată principalelor rezultate ale echipelor de cercetare participante în proiect.

Proiectul Managementul Finanțelor Publice

Proiectul prevede reformarea sistemului managementului finanțelor publice din Moldova în perioada 2006-2010.

Proiectul MFP este compus din 4 componente:

1. Planificarea si executarea bugetului;

2. Auditul intern;

3. Consolidarea capacității de instruire în domeniul managementului finanțelor;

4. Managementul proiectului, monitorizare și evaluare.

Componenta 3 din cadrul Proiectului MFP este implementată de catre Academia de Administrare Publică prin consolidarea capacității sale în domeniul managementului finantelor publice.

Componentele de bază ale proiectului:

 • Crearea Direcției de Perfecționare Profesională a Personalului;
 • Dezvoltarea capacităților personalului care se ocupă de formarea continuă în cadrul unității;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de training orientate spre dezvoltarea aptitudinilor relevante și inovative.
 • Elaborarea și editarea celor a 18 module de instruire;
 • Instruirea și certificarea a 90 de formatori;
 • Organizarea și desfasurarea unui training-pilot pentru fiecare modul de instruire (aproximativ 360 de funcționari publici);
 • Vizite de studiu în Lituania, Suedia, Slovenia etc.
 • Asistenta tehnică furnizată și instalată în cadrul Academiei;
 • Crearea paginii web a Academiei.

Finanțarea: Banca Mondială și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA/ASDI).

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.